Listování
od 

Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu / Maheľ, Michal -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 99-108
Zdroj: ČGS (UNM)
The braincase of family Dinosauridae (Amphibia: Labyrinthodontia) / Švec, Petr -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 61, no. 5 (1986), p. 273-279, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Brána ke geovědním informacím
Branched tabulate corals from the Koněprusy reef (Pragian, Lower Devonian, Barrandian) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 64, no. 4 (1989), p. 221-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Branchiosaurier aus dem Rotliegenden (Unterperm) der ČSSR / Werneburg, Ralf -- In: Zeitschrift für geologische Wissenschaften -- ISSN 0303-4534 (1987)
Zdroj: ČGS (UNM)
Brand new Geochemical Data Toolkit (GCDkit 3.0) - is it worth upgrading and browsing documentation? (Yes!) / Erban, Vojtěch, Farrow, Colin, Janoušek, Vojtěch, Trubač, Jakub -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 18, č. 1 (2011), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Branná series - a polyphasal and inverted rheologic development
Brannerit na uranovém ložisku Dyleň u Mariánských Lázní / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 179-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 189-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě / Černá, Iva, Černý, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Brannerite from the uranium deposit Dyleň near Mariánské Lázně (Western Bohemia)
Brannerite from the uranium deposits Zadní Chodov and Vítkov II in western Bohemia
Brannerite in desilicated pegmatites from Níhov in western Moravia
Branzovya, a new Lower Devonian murchisoniacean gastropod from Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 162, no. 1-4 (1993), p. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
Branzovya, nový spodnodevonský gastropod nadčeledi Murchisoniacea z Čech
Braunkohlengruben in der Umgebung von Liberec im 19.Jahrhundert
Braunův betlém / Straka, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 12 (1999), s. 673
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské acháty / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 449-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské acháty / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 456-457
Zdroj: ČGS (UNM)