Listování
od 

Brannerit v desilikovaných pegmatitech od Níhova na západní Moravě / Černá, Iva, Černý, Petr -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Brannerite from the uranium deposit Dyleň near Mariánské Lázně (Western Bohemia)
Brannerite from the uranium deposits Zadní Chodov and Vítkov II in western Bohemia
Brannerite in desilicated pegmatites from Níhov in western Moravia
Branzovya, a new Lower Devonian murchisoniacean gastropod from Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 162, no. 1-4 (1993), p. 100
Zdroj: ČGS (UNM)
Branzovya, nový spodnodevonský gastropod nadčeledi Murchisoniacea z Čech
Braunkohlengruben in der Umgebung von Liberec im 19.Jahrhundert
Braunův betlém / Straka, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 12 (1999), s. 673
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské acháty / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 449-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské acháty / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 456-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské lokality hvězdového křemene / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 462-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdy a geologické vědy / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 2 (1994), s. 80-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdy hills and geological science
Break-up of modulated water jets: CFD simulation and experiment / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Vehla, B. -- In: 21st Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. Extended abstracts -- s. 28-29
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Breakdown of clystones and mudstones: morphology and application for distinguishing of the sedimantary environment
Breaking strength of porous rocks in combined stress conditions
Breakouts of quicksand into historic galleries occurring in the area of the open-pite mine Bílina as a result of surface drilling operations
Brekcii osypej v kamenjanskom karste
Bresenham´s Regular Mesh Deformation and Angle Criteria / Kahánek, P., Kolcun, Alexej -- In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice -- s. 95-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG