Listování
od 

Branzovya, nový spodnodevonský gastropod nadčeledi Murchisoniacea z Čech
Braunkohlengruben in der Umgebung von Liberec im 19.Jahrhundert
Braunův betlém / Straka, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 12 (1999), s. 673
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Brázdy limnického permokarbonu, jejich stavba, kontinuita výplně a pokračování k severu / Havlena, Václav, 1928-1984 -- In: Sborník IV. uhelně geologické konference (26.-28. ledna 1982) -- s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské acháty / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 449-450
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské acháty / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 456-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdské lokality hvězdového křemene / Janouš, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 462-464
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdy a geologické vědy / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 2 (1994), s. 80-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Brdy hills and geological science
Break-up of modulated water jets: CFD simulation and experiment / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Vehla, B. -- In: 21st Danubia-Adria symposium on experimental methods in solid mechanics. Extended abstracts -- s. 28-29
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Breakdown of clystones and mudstones: morphology and application for distinguishing of the sedimantary environment
Breaking strength of porous rocks in combined stress conditions
Breakouts of quicksand into historic galleries occurring in the area of the open-pite mine Bílina as a result of surface drilling operations
Brekcii osypej v kamenjanskom karste
Bresenham´s Regular Mesh Deformation and Angle Criteria / Kahánek, P., Kolcun, Alexej -- In: Sborník 25. konference o geometrii a počítačové grafice -- s. 95-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The Breviphrentis-dominated coral faunule from the Middle Devonian of Moravia, Czech Republic / Galle, Arnošt -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 59-70
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Breviphrentis-dominated coral faunule from the Middle Devonian of Moravia, Czech Republic / Galle, Arnošt -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 59-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Brezstropa jama pri bunkerju (Laški Ravnik)
The brick raw materials near the village of Stvolínky (north Bohemia)
A brief characteristic relief of the Nízke Beskydy Mts. in Ondava river drainage basin