Listování
od 

British metaphysics as reflected in Robert Broom's evolutionary theory / Petr, Václav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 1 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
The Brito-Arctic Igneous Province Flora: its Paleofloristic and Paleoclimatic Character in the Late Paleocene / Boulter, Michael C., Kvaček, Zlatko, 1937-, Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary", 890828-890901 -- In: Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 127-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Britská metafyzika zrcadlící se v evoluční teorii Roberta Brooma
Brittle deformation of Devonian limestones along the Očkov Fault, Čertovy schody Quarry
Brittle Deformation of the Ernstbrunn Limestone (Jurassic) of the Pavlov Hills / Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Brittle deformation of the Jurassic limestones at the Stránská skála Hill in Brno
Brittle tectonics in the Vápenná quarries / Nováková, Lucie -- In: Abstracts. 8th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamic of the Sudety Mts. and Adjacent Areas, Klodzko, Poland, March 29-31, 2007 -- S. 25-26
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Brněnská geologická škola vzpomínala / Brzobohatý, Rostislav -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Brněnská kotlina - dvojitý prolom se středním pásmem hrásťových ker: problémy vymezení a geneze / Ivan, Antonín -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 29, č. 3-4 (1992), s. 7-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Brněnské postbadenské šterky - omyly a mystifikace (24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 9 (2002), s. 34-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Brněnský masív / Mitrenga, Pavel, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Geologie Moravy a Slezska -- ISBN 80-7028-050-6 -- s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Brněnský masiv: profil aktivním kontinentálním okrajem nebo složený terán?
Brněnský masiv / Gregerová, Miroslava, Hanžl, Pavel, Melichar, Rostislav (2000) -- In: Geologie Brna a okolí -- ISBN 80-7075-416-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Brněnský masív z hlediska výskytů nerostných surovin / Češková, Libuše, 1932-1989 -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Brno - Červený kopec (Red Hill) / Zeman, Antonín -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 37-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Brno a geologie / Hrbáč, Vlastimil -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 164-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Brno a jeho funkce na prahu 3. tisíciletí / Kallabová, Eva -- In: Urbánny vývoj na rozhraní milénií -- s. 99-104
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Brno a ložiska nerostných surovin / Hrbáč, Vlastimil -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 40-44
Zdroj: ČGS (UNM)
The Brno Basin: double graben with the central horst zone; problems of geomorphological division and genesis
The Brno Batholith: an insight into the magmatic and metamorphic evolution of the Cadomian Brunovistulian Unit, eastern margin of the Bohemian Massif / Höck, Volker, Leichmann, Jaromír, 1963- -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 53, no. 3-4 (2008), p. 281-305
Zdroj: ČGS (UNM)