Listování
od 

Broušené kamenné nástroje v neolitu a eneolitu / Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 5, č. 3 (1999), s. 207-214
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Broušení českých granátů / Turnovec, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 3 (1989), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
The brown coal - strategic raw material in primary sources of electricity production in the CR
Brown coal and lignite deposits in Czechoslovakia / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica -- ISSN 0139-9764 -- No. 27 (1988), p. 1-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Brown coal and solid combustion products as a source of some trace elements
Brown coal deposits and mining in Thailand
Brown coal in Czech Republic - contraction or future?
Brown coal mining and the regional limitations near the foot of Krušné hory (Ore Mountains)
Brown coal mining in Northern Bohemia - past, present and future
Brown Coal Research Institute at Most - research base of the brown coal open-pit mining
Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna / Klusáček, Petr, Krejčí, Tomáš, Martinát, Stanislav, Tocháčková, K. -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 857-865
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Brownfieldy v Karviné: příležitost nebo hrozba? / Cyroňová, K., Dvořák, Petr, Klusáček, Petr, Martinát, Stanislav -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 621-631
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bruce S. Lieberman: Paleobiogeography. Using Fossils to Study Global Change, Plate Tectonics, and Evolution / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 2 (2002), s. 111-112
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova / Doubek, Zdeněk, 1934-, Rychlý, Rudolf, Veselovský, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 317-318, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunnia - key to search for raw materials in the Bohemian Massif and West Carpathians
Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat / Suk, Miloš, 1934-, Štelcl, Jindřich, Weiss, Jaroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 230-236
Zdroj: ČGS (UNM)
The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides? / Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Pin, Christian, Quadt, A. von, Steyrer, H. P. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence et the eastern end of the Central European Variscides? / Finger, F., Hanžl, Pavel, Pin, C., Steyrer, H., Von Quadt, A. (2000) -- In: Orogenic Processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt.Geological Society Special Publication no. 179 -- ISBN 1-86239-073-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters / Höck, V., Leichmann, Jaromír, Marschallinger, R., Mayer, R. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1995), p. 54
Zdroj: ČGS (UNM)