Listování
od 

Brucit a hydromagnezit z lokality Borek jv. od Vilémova / Doubek, Zdeněk, 1934-, Rychlý, Rudolf, Veselovský, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 3 (1983), s. 317-318, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunnia - key to search for raw materials in the Bohemian Massif and West Carpathians
Brunnie - klíč k surovinovým prognózám Českého masívu a Západních Karpat / Suk, Miloš, 1934-, Štelcl, Jindřich, Weiss, Jaroslav -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 230-236
Zdroj: ČGS (UNM)
The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central European Variscides? / Finger, Friedrich, Hanžl, Pavel, Pin, Christian, Quadt, A. von, Steyrer, H. P. -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 103-112
Zdroj: ČGS (UNM)
The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence et the eastern end of the Central European Variscides? / Finger, F., Hanžl, Pavel, Pin, C., Steyrer, H., Von Quadt, A. (2000) -- In: Orogenic Processes: Quantification and Modelling in the Variscan Belt.Geological Society Special Publication no. 179 -- ISBN 1-86239-073-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
The Brunovistulian Basement of the Molasse Zone in Lower Austria : Referate der Vorträge und Poster/Résumés des communications et posters / Höck, V., Leichmann, Jaromír, Marschallinger, R., Mayer, R. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- No. 1 (1995), p. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulian Terrane - Synthesis of Morphostructural Analysis and Geophysical Data (Moravo-Silesian Area, Czech Republic) / Gnojek, Ivan, Grygar, Radomír, Hubatka, František, Jelínek, Jan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 26-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulian Terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from Late Proterozoic to Late Palaeozoic ? a review / Bábek, Ondřej, Fatka, Oldřich, Kalvoda, Jiří, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: International Journal of Earth Science (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 97, č. 3 (2008), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review / Bábek, O., Fatka, O., Kalvoda, J., Leichmann, J., Melichar, R., Nehyba, S., Špaček, Petr -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 97, č. 3 (2008), s. 497-518
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review / Bábek, Ondřej, 1969-, Fatka, Oldřich, 1957-, Kalvoda, Jiří, 1953-, Leichmann, Jaromír, 1963-, Melichar, Rostislav, 1961-, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 97, no. 3 (2008), p. 497-518
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review / Bábek, Ondřej, Fatka, Oldřich, Kalvoda, Jiří, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 97, č. 3 (2008), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 54, no. 3 (2003), p. 139-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography / Bábek, Ondřej, Kalvoda, Jiří, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 54, č. 3 (2003), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Brunovistulian terrane (Czech Republic, Middle European Variscides) and Lower Carboniferous Paleobiogeography / Kalvoda, Jiří -- In: I COngresso Ibérico de Paléontología, XVI Jornadas de la Sociedad Espanola de Paleontologia, Livro de Resumos -- ISBN 972-778-026-1 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
The Brunovistulicum: assumptions and data, / Vavrdová, Milada -- In: Zeitschrift der Deutsche geologische Gesellschaft -- Roč. 155, č. 1 (2004), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Brunovistulicum: assumptions and data / Vavrdová, Milada -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Vol. 155, no. 1 (2004), p. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulicum in variscan development
Brunovistulikum ve variském vývoji / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1988), s. 401-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Brushit z Královy jeskyně u Tišnova / Cílek, Václav, Novák, M. -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 83-84
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the "bryozoan event" in the Middle Miocene of the Central Paratethys (Czech Republic) / Holcová, Katarína, Zágoršek, Kamil -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 267, no. 3-4 (2008), p. 216-234
Zdroj: ČGS (UNM)