Listování
od 

Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review / Bábek, O., Fatka, O., Kalvoda, J., Leichmann, J., Melichar, R., Nehyba, S., Špaček, Petr -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 97, č. 3 (2008), s. 497-518
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review / Bábek, Ondřej, 1969-, Fatka, Oldřich, 1957-, Kalvoda, Jiří, 1953-, Leichmann, Jaromír, 1963-, Melichar, Rostislav, 1961-, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 97, no. 3 (2008), p. 497-518
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulian terrane (Bohemian Massif, Central Europe) from late Proterozoic to late Paleozoic: a review / Bábek, Ondřej, Fatka, Oldřich, Kalvoda, Jiří, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav, Nehyba, Slavomír, Špaček, Petr -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 97, č. 3 (2008), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 54, no. 3 (2003), p. 139-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulian Terrane (Central Europe) and Istanbul Zone (NW Turkey): Late Proterozoic and Paleozoic tectonostratigraphic development and paleogeography / Bábek, Ondřej, Kalvoda, Jiří, Leichmann, Jaromír, Melichar, Rostislav -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 54, č. 3 (2003), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Brunovistulian terrane (Czech Republic, Middle European Variscides) and Lower Carboniferous Paleobiogeography / Kalvoda, Jiří -- In: I COngresso Ibérico de Paléontología, XVI Jornadas de la Sociedad Espanola de Paleontologia, Livro de Resumos -- ISBN 972-778-026-1 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
The Brunovistulicum: assumptions and data, / Vavrdová, Milada -- In: Zeitschrift der Deutsche geologische Gesellschaft -- Roč. 155, č. 1 (2004), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Brunovistulicum: assumptions and data / Vavrdová, Milada -- In: Zeitschrift der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0012-0189 -- Vol. 155, no. 1 (2004), p. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Brunovistulicum in variscan development
Brunovistulikum ve variském vývoji / Kumpera, Otakar, 1932-1996 -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 4 (1988), s. 401-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Brushit z Královy jeskyně u Tišnova / Cílek, Václav, Novák, M. -- In: Krasové sedimenty -- ISBN 80-853-04-21-X -- s. 83-84
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the "bryozoan event" in the Middle Miocene of the Central Paratethys (Czech Republic) / Holcová, Katarína, Zágoršek, Kamil -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 267, no. 3-4 (2008), p. 216-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoa, foraminifera and calcareous nannoplankton as environmental proxies of the "bryozoan event" in the Middle Miocene of the central Paratethys (Czech Republik) / Holcová, Katarína, Zágoršek, Kamil -- In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Paleoecology -- ISSN 0031-0182 -- Roč. 267, č. 3 (2008), 19
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně / Sváček, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 72-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Holcová, Katarína, Třasoň, Tomáš, Zágoršek, Kamil -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 97, no. 4 (2008), p. 835-850
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) / Holcová, Katarína, Třasoň, Tomáš, Zágoršek, Kamil -- In: International Journal of Earth Sciences -- ISSN 1437-3254 -- Roč. 96, č. 1 (2007), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Bryozoan fauna from Steinebrunn (Lower Austria, Badenian) - a revision to establish a basis for comparisons with Moravian faunas / Vávra, Norbert, Zágoršek, Kamil -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 36 (2007), p. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoan fauna from the Koněprusy Limestone (Pragian, Lower Devonian) of Zlatý Kůň near Koněprusy (Czech Republic) / Ernst, Andrej, May, Andreas -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 83, no. 5 (2009), p. 767-782
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoan Faunas from Teriary beds in drill hole VK1 Vranovice
Bryozoans attached to exuvia of the Ordovician trilobite Dalmanitina (D.) proeva / Kácha, Petr, Šarič, Radko -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 4 (1995), p. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)