Listování
od 

Bryozoans attached to exuvia of the Ordovician trilobite Dalmanitina (D.) proeva / Kácha, Petr, Šarič, Radko -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 4 (1995), p. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Bryozoans from temporary outcrop in the vicinity of Rousínovec (Carpathian Foredeep, south Moravia) : (24-41 Vyškov)
Bryozoans from the borehole VK1 - Vranovice
The Brzeg-Nysa shear zone: an example of Variscan transpression in the easternmost part of the Fore-Sudetic Block / Cymerman, Zbigniew -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Břehová linie jezera Most / Dvořák, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Břetislav Balatka, seventy-years old / Přibyl, Václav, 1937- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 36, no. 2 (2001), p. 5-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Břetislav Zahálka / Brzobohatý, Rostislav -- In: Osobnosti Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity -- ISBN 80-210-1626-4 -- s. [1-4]
Zdroj: ČGS (UNM)
Břevnovský klášter - historický odvodňovací systém, jeho průzkum a rekonstrukce / Cílek, Václav, Hromas, J., Řehák, J. -- In: Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče -- Roč. 53, - (1993), s. 207-210
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Březno near Louny / Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Vol. 13 (1991), p. 21-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Březohorský rudní revír / Ježek, Vladimír, Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 296-298
Zdroj: ČGS (UNM)
Březové hory - a largest silver and lead deposit in CR
Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Březové Hory ore district
The Březové Hory ore district and its international significance in the 19th century
Břízová E., Havlíček P.: New research of the peat bogs in the Bohemian/Bavarian Forest (Šumava Mts.)
Břízová E., Havlíček P., Vorel T.: Sediments of tectonically pre-disposed basins in E part of El Savador
Břízová E., Szwarczewski P.: Niva řeky Świdry. Zápis činnosti člověka v organických sedimentech v nivě řeky Świdry v okolí Stoczka Lukowskiego a Seroczyny
Břízová E., Szwarczewski P.: Świder River floodplain. Human impact in the organic sediments of the Świder River in Stoczek Lukowski and Seroczyna
Bucanopsina gen.n., a new bellerophontoidean gastropod with circumbilical muscle attachment areas from the Middle Ordovician of Bohemia / Horný, Radvan J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72, no. 1 (1997), p. 5-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Buchberg am Kamp / Havlíček, Pavel -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)