Listování
od 

Buchberg am Kamp / Havlíček, Pavel -- In: Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria -- ISBN 80-7075-239-4 -- s. 129-135
Zdroj: ČGS (UNM)
La buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, du gisement d'or de Jílové, République tchéque / Dódony, István, Johan, Zdeněk, 1935-, Morávek, Petr, Pašava, Jan -- In: Comptes rendus de l'Académie des sciences Paris. Série II, Sciences de la Terre et des Planetes -- ISSN 0764-4450 -- An. 318, no. 9 (1994), p. 1225-1231
Zdroj: ČGS (UNM)
Buckhornite, Pb2AuBiTe2S3, from the Jílové gold deposit, Czech Republic
Bučina u Hraničního rybníka - stará hornická lokalita / Plekanec, Miroslav, Veselý, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 4 (1998), s. 6-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Bude dost vody pro Prahu? -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 27, č. 11 (1982), s. 807
Zdroj: ČGS (UNM)
Bude enzym houby dobývat hnědé uhlí? / Bukovanský, Stanislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Bude fuzzy logika průlomem v počítačové technologii? / Novák, Vilém -- In: Elektronika -- č. 8 (1993), s. 4-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bude zřízen geologický park Čertovy schody? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 3 (1996), s. 134-135
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Bude zřízen geologický park Čertovy schody? / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 75, č. 3 (1996), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Budeč - an occurrence of citrines and amethysts
Budeč - naleziště citrínů a ametystů / Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Budgets of Pb and Cd in soils and critical time to reach a harmful level / Pačes, Tomáš -- In: Proceedings of the 5th Inernational Symposium on Geochemistry of the Eart's Surface -- ISBN 90 5809 O736 -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Budišov schist museum
Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti? / Klener, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 85-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí? / Lorencová, Hana -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz / Kolejka, Jaromír, Marek, D. -- In: Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio". -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Budoucnost přírodního uranu / Pluskal, Oskar -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 3 (1995), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost státních geologických služeb / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy / Svoboda, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2013), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- In: Energie -- Roč. 2, č. 1 (1997), s. 103-106
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH