Listování
od 

Budeč - naleziště citrínů a ametystů / Kynický, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Budgets of Pb and Cd in soils and critical time to reach a harmful level / Pačes, Tomáš -- In: Proceedings of the 5th Inernational Symposium on Geochemistry of the Eart's Surface -- ISBN 90 5809 O736 -- 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
The Budišov schist museum
Budou prognózní zdroje černého uhlí v roudnické permokarbonské pánvi vhodné a dostatečné pro využití v budoucnosti? / Klener, Jiří -- In: Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách -- s. 85-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí? / Lorencová, Hana -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2003), s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost cestovního ruchu: Harmonická krajina versus krajinný ráz / Kolejka, Jaromír, Marek, D. -- In: Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio". -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Budoucnost přírodního uranu / Pluskal, Oskar -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 3 (1995), s. 76-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost státních geologických služeb / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 1 (1995), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost těžby lignitu v Lužici - nové výzvy / Svoboda, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2013), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V. -- In: Energie -- Roč. 2, č. 1 (1997), s. 103-106
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Budování a provoz automatického registru sesuvů ČSR / Špůrek, Milan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 8-9 (1987), s. 256-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm / Beran, Jiří -- In: Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků -- ISBN 80-86382-12-5 -- s. 111-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Budování informačního systému řízení technologie vrtání v MND Hodonín / Havlásek, Jaromír, Rapant, Petr, 1960- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 215-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 107-109
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a mladá Boleslav / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 109-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okraey Praha-východ, Kolín a Kutná Hora / Cílek, Václav, jr. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 126-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky. Případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora / Cílek, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 126-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě / Růžička, Ivan, 1939- -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 16 (2003), s. 239-246
Zdroj: ČGS (UNM)