Listování
od 

Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava / Houzar, Stanislav, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Acta rerum naturalium -- ISSN 1801-5972 -- Roč. 1 (2005), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Bustamite from Pb-Zn-skarn in marbles of Moldanubicum near Meziříčko u Želetavy, Western Moravia
Buštěhradská halda - zdroj druhotných surovin / Cílek, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 97-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Butlerite in the coal of the Laziskie Beds of the Upper Silesia Coal Basin
Butleryt w weglu warstw laziskich Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego / Bzowski, Zbigniew, Komraus, Józef L., Pusz, Slavomira -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 237-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Byl u Vrchlabí nalezen šungit? / Hrdina, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 412-413
Zdroj: ČGS (UNM)
Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou? / Pařízek, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 6 (2002), s. 425-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Bylo jednou jedno zemětřesení. Lisabonská tragédie 1. listopadu 1755 / Kozák, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 90, č. 11 (2011), s. 632-640
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Bylo, nebylo- / Kavina, Pavel, 1970- -- In: Zpravodaj Unie geologických asociací -- ISSN 1802-162X -- Č. 3 (2007), s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Byly ve Zlatých Horách valouny se zlatem raritou? / Večeřa, Josef, Večeřová, Viera -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 3 (1998), s. 198-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Bystřice nad Perštejnem a útlum těžby uranu / Kallabová, Eva, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Urbanismus a územní rozvoj -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 8-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Bytíz-Staré hory - historical locality of gold in the Příbram region (central Bohemia)
Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 144-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry / Dirner, Vojtech, 1953-, Marschalko, Marian, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 7-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bývalý geolog - současný malíř / Obrázková, Hana -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi / Moravec, Josef -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 5 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
C-14 AND U-SERIES DATING OF SPELEOTHEMS IN THE BOHEMIAN PARADISE (CZECH REPUBLIC): RETREAT RATES OF SANDSTONE CAVE WALLS AND IMPLICATIONS FOR CAVE ORIGIN / Bezdicka, Petr, Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Jenc, Petr, Schweigstillova, Jana -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 1 (2012), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
C and N stable isotopes in a set of 17 skeletons from the Vedrovice cemetery / Bůzek, František, Smrčka, Václav, Zocová, Jaroslava -- In: Anthropologie -- ISSN 0323-1119 -- Roč. 46, č. 2-3 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits / Hladíková, Jana, Vavřín, Ivan, Žák, Karel, 1957- -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)