Listování
od 

Bytíz-Staré hory - historická lokalita zlata na Příbramsku / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 144-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry / Dirner, Vojtech, 1953-, Marschalko, Marian, Raclavský, Konstantin -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 7-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Bývalý geolog - současný malíř / Obrázková, Hana -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Bývalý kamenolom "Pod špejcharem" ve Zbyslavi / Moravec, Josef -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 5 (2002), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
C-14 AND U-SERIES DATING OF SPELEOTHEMS IN THE BOHEMIAN PARADISE (CZECH REPUBLIC): RETREAT RATES OF SANDSTONE CAVE WALLS AND IMPLICATIONS FOR CAVE ORIGIN / Bezdicka, Petr, Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Jenc, Petr, Schweigstillova, Jana -- In: Acta Geodynamica et Geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 9, č. 1 (2012), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
C and N stable isotopes in a set of 17 skeletons from the Vedrovice cemetery / Bůzek, František, Smrčka, Václav, Zocová, Jaroslava -- In: Anthropologie -- ISSN 0323-1119 -- Roč. 46, č. 2-3 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
C and O isotopic composition of carbonates and S isotopic composition of sulfides from West Bohemian uranium deposits / Hladíková, Jana, Vavřín, Ivan, Žák, Karel, 1957- -- In: Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts -- s. 90-92
Zdroj: ČGS (UNM)
C-Stanovení limitů ekologické únostnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO České středohoří / Horčička, Lumír -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
C4 plant and climate evolution linked to Miocene CO2 / Kuerschner, Wolfram M., Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Ca-Al mica margarite - its occurrences and metamorphic significance in mica schists from the Kutná Hora Crystalline Complex / Oliveriová, Dana -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 3-4 (1993), s. 209-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Ca-Ba-Mn fissure mineralization related to the marble body north of Záblatí near Prachatice, South Bohemia
Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem vázaná na mramor sev. od Záblatí na Prachaticku / Štědrá, Veronika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ca diffusion in garnets and its application to the intrepretation of pressure and temperatures histories of tectonic events / Chakraborty, S., Kotková, Jana -- In: A.von Humboldt Foundation Introductory meeting -- ISSN 0514-8057 -- Č. zima (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ca-Fe2+-rich, graftonite-related phosphate from fossil pyrometamorphic rocks from Nechvalice, Most Basin, Czech Republic
Ca-Fe3+-rich, Si-undersaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal Basin, Czech Republic / Chlupáčová, Marta, Dvořák, Zdeněk, 1959-, Skála, Roman, 1967-, Žáček, Vladimír, 1962- -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 17, no. 4 (2005), p. 623-633
Zdroj: ČGS (UNM)
Ca-Fe3+-rich Si-undesaturated buchite from Želénky, North-Bohemian Brown Coal basin, Czech Republic / Chlupáčová, Marta, Dvořák, Zdeněk, Skála, Roman, Žáček, Vladimír -- In: European Journal of Mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Roč. 15, č. 5 (2005), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
CAD a GIS systémy objektové a otevřené / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 5, č. 11 (1995), s. 144-145
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH