Listování
od 

Carbon/carbon composites based on a polyimide matrix with coal tar pitch / Balík, Karel, Glogar, Petr, Goykhman, M. Ya., Gubanova, V., Kudryavtsev, V. V., Polívka, Petr, Yudin, V. E. -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 40, č. 9 (2002), s. 1427-1433
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Carbonaceous matter in some metamorphic rocks of the Nízké Tatry Mts. (West Carpathians) / Buchardt, Bjorn, Ivan, Jozef, Molák, Bohumil, Toman, Boris, Uhřík, Branislav, Vozárová, Anna -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 2 (1989), p. 201-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Carbonaceous substances in Barrandian Proterozoic rocks
Carbonate-bearing phyllite in the Kamenistá dolina valley: Veporic unit, West Carpathians
Carbonate cemented Holocene scree near Otročiněves and Žloukovice
Carbonate concretions in Permian variegated sandy shales from the Rudňany region (Spišsko-gemerské Rudoghorie Mts., western Carpathians) / Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 40 (1985), p. 107-124, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Carbonate concretions of the Moravsko-Slezské Beskydy Mountains (Czech Republic)
Carbonate facies, compositional variations a physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia.
Carbonate facies, compositional variations a physical stratigraphy of Upper Devonian drowned-platform successions of the Moravo-Silesian basin, Czechia. / Bábek, Ondřej, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Abstracts Book, 22nd IAS Meeting of Sedimentology -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Carbonate facies of Požáry Formation at localities Požáry and Kosov (Barrandian Area)
Carbonate facies of the Barrandian Upper Proterozoic (Czech Republic)
Carbonate facies of the Upper Proterozoic in Eastern Barrandian
Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic) / Vacek, František, 1978- -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 58, no. 6 (2007), p. 497-510
Zdroj: ČGS (UNM)
Carbonate microfacies and depositional environments of the Silurian-Devonian boundary strata in the Barrandian area (Czech Republic) / Vacek, František -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 58, č. 6 (2007), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval (Lesní lom, Moravia, Czechoslovakia) / Beroušek, Pavel, Galle, Arnošt, Ginter, Michał, Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, Krejčí, Zuzana, 1961- -- In: Bulletin de la Société belge de Géologie -- ISSN 0772-9464 -- Vol. 100, no. 1-2 (1991), s. 57-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Carbonate rocks and their sedimentary structures in the Upper Proterozoic near Jarov
Carbonate-slope sedimentation in the Lower Carboniferous of the Drahany Upland
Carbonate tempestites in the Barrandian Middle Devonian
Carbonate veins with barite and marcasite from Bohučovice near Hradec nad Moravicí (Moravo-Silesian culm)
Carbonated alkaline and ultramafic alkaline lamprophyres in Central Bohemian Carboniferous Basins / Bosák, Pavel, 1951-, Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [33]
Zdroj: ČGS (UNM)