Listování
od 

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice / Čech, S., Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1998, - (1999), s. 46-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cenomanský a turonský akvifer české křídové pánve, Česká Republika
Cenozic rifting vs. volcanism in the Dead Sea area / Al fugha, Hassan, Fediuk, František, 1929- -- In: Magmatism and rift basin evolution: excursion guide, abstracts -- ISBN 80-7075-274-2 -- s. 67
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: Age relations and geochemical constraints / Balogh, K., Lloyd, F. E., Ulrych, Jaromír -- In: Hibsch 2002 Symposium. Excursion Guide,and Abstracts. Abstracts. -- s. 114
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cenozoic alkaline volcanic series in W Bohemia: age relations and geochemical constraints / Balogh, Kadosa, Lloyd, Felicity E., Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts -- ISBN 80-7075-579-2 -- s. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohře (Eger) Rift: Age relations and geochemical constraints / Balogh, K., Cajz, Vladimír, Frána, Jaroslav, Novák, Jiří Karel, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 21 (125), s. 55-76
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cenozoic alkaline volcanic series in Western Ohře (Eger) rift: age relations and geochemical constraints / Balogh, Kadosa, Cajz, Vladimír, Frána, Jaroslav, Novák, Jiří K., Ulrych, Jaromír -- In: Acta montana. Series A: Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 21 (125), p. 55-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic and Quaternary sediments on the area of the map sheet 12-31 Plasy
Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians / Kováč, Michal, 1952-, Plašienka, Dušan, 1953-, Tomek, Čestmír -- In: ALCAPA Geological evolution of the internal Eastern Alps, Carpathians and of the Pannonian basin Graz, Austria 1 - 3 July, 1992. Terra abstracts, suppl no. 2 -- s. 37
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic Degradation History at the Western Margin of the Bohemian Massif / Schröder, Bernt -- In: KTB Report -- ISSN 0939-8732 -- No. 2 (1994), p. B12
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic degradation history of basement units in the surroundings of the western Eger (Ohře) Rift
Cenozoic depressions at the northwestern Sudetic Foreland
Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion) / Krzywiec, Piotr -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 54, no. 1 (2010), p. 95-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply) / Jarosiński, Marek, Poprawa, Paweł, Ziegler, Peter A. -- In: Geological quarterly -- ISSN 0023-5873 -- Vol. 54, no. 1 (2010), p. 99-102
Zdroj: ČGS (UNM)
The cenozoic Filholiidae Wenz 1923. Part 3, The miocene species of the genus Triptychia
The cenozoic Filholiidae Wenz 1923. Part 4, The eo- and oligocene species of the genus Triptychia, including remarks on ecology, geo- and stratigraphic distribution of the Filholiidae and evolution of the genus Triptychia
Cenozoic fluorite mineralization from the Brunovistulicum, southeastern margin of the Bohemian Massif (Czech Republic) / Dolníček, Zdeněk -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 56, no. 2 (2005), p. 169-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic geological evolution / Havlíček, Pavel (2011) -- In: Pavlov. Excavations 2007-2011 -- ISBN 978-80-86023-85-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Cenozoic history of the Moravian Karst (northern segment) : cave sediments and karst morphology / Beneš, Vojtěch, Diehl, Jimmy F., Granger, Darryl, Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, 1961-, Šroubek, Pavel -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Vol. 86 (2001), p. 111-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Cenozoic history of the Moravian Karst (nothern segment):cave sediments and karst morphology / Beneš, V., Diehl, J. F., Granger, D., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Šroubek, P. -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické -- Roč. 86, - (2001), s. 111-160
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ