Listování
od 

Center of Earth's Dynamics Research in the years 2005-2010 / Kostelecký, Jan, 1946-, Schenk, Vladimír, 1939-, Vondrák, Jan, 1940-, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 7, no. 1 (157), p. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Central and western part of the Bohemian Massif - Introduction / Kachlík, Václav -- In: Gondwanan margin of the Rheic Ocean in the Bohemian Massif: opening meeting 2004 of the International Geoscience Programme IGCP 497 "The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives -- ISBN 80-86561-2 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
The Central Bohemian Basin as a potential carbon dioxide storage site
Central Bohemian Pluton / Janoušek, Vojtěch, 1968- -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
The Central Bohemian Plutonic Complex : A multi-generation intrusive complex with locally developed mafic-silicic layered magma chambers / Holub, František V. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 265-266
Zdroj: ČGS (UNM)
The Central Bohemian plutonic Complex : Geology, chemical composition and genetic interpretation / Holub, František V., Machart, Jiří, Manová, Magdalena -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Vol. 31 (1997), p. 27-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Central Bohemian region / Chaloupský, Josef, Fiala, František, Holubec, Jan, Pouba, Zdeněk, 1922-, Zoubek, Vladimír -- In: Precambrian in Younger Fold Belts - European Variscides, the Carpathians and Balkans -- ISBN 0-471-91226-3 -- s. 75-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Central Carpathian Fault System / Hók, Jozef, Kováč, Peter -- In: Styles of superposed Variscan nappe tectonics. Abstracts -- s. 49
Zdroj: ČGS (UNM)
Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav -- In: Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Central Europe - palaeoclimatic record in continental sediments / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: International Union for Quaternary Research XV International Congress - Book of Abstracts -- s. 78
Zdroj: ČGS (UNM)
Central European (Alpine-Carpathian) belt of magnetic anomalies and its geological interpretation / Gnojek, Ivan, Heinz, Herbert -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 44, no. 3 (1994), p. 135-142
Zdroj: ČGS (UNM)
The Central European Neolithic: The Linear Pottery Culture (between 5600/5500-4950 b.C.). The fortified site of Hluboké Mašůvky.
Central Europian initiative in geology
Central Paratethys Karpatian Calcareous Nannofossils / Andreyeva-Grigorovich, Aida, Coric, Stjepan, Halásová, Eva, Marunteanu, Mariana, Nagymarosy, András, Oszczypko-Clowes, Marta, Švábenická, Lilian (2003) -- In: The Karpatian - A Lower Miocene Stage of the Central Paratethys -- ISBN 80-210-3266-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Centrální přesmyk karvinské dílčí pánve OKR - kinematika a geneze (15-44, Karviná) / Grygar, Radomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 82-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Centre of Electron Microscopy and Microanalysis: establishing of joint laboratories as a way to integration of education, basic and applied research
Ceny nerudních surovin v letech 1980-1983 / Petránek, Jan, 1922- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 11 (1984), s. 327-328
Zdroj: ČGS (UNM)
Ceny uhlí - problém neřešený / Filipovský, Jan -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 1 (1993), s. 25-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Ceolit erionit offretitovoj gruppy iz gory "Uhlířský Vrch" u goroda Bruntal v severnoj Moravii
Cephalopod Fauna from Hybe member of Koessen Fm. in Choč Nappe (West Carpathians) / Rakús, Miloš -- In: Západné Karpaty. Séria paleontológia -- ISSN 0139-7435 -- Vol. 16 (1992), s. 35-42
Zdroj: ČGS (UNM)