Listování
od 

Cephalopod Limestone Biofacies in the Silurian of the Prague Basin, Bohemia / Ferretti, Annalisa, Kříž, Jiří, 1943- -- In: Palaios -- ISSN 0883-1351 -- Vol. 10, no. 3 (1995), p. 240-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Cephalopod limestone biofacies on the northern slopes of the Silurian volcanic archipelago in the Prague Basin containing re-described benthic Cardiola donigala - Slava cubicula Community (Bivalvia, Barrandian, Bohemia) / Kříž, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 44, č. 2 (1999), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cephalopod limestone biofacies on the northern slopes of the Silurian volcanic archipelago in the Prague Basin containing re-described benthic Cardiola donigala-Slava cubicula Community (Bivalvia, Barrandian, Bohemia) / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 44, no. 1-2 (1999), p. 159-165
Zdroj: ČGS (UNM)
The 'Cephalopod Limestone' of the Prague Basin (Silurian, Czech Republic) / Ferretti, A., Kříž, Jiří, 1943- -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Vol. 30 (1994), p. 128
Zdroj: ČGS (UNM)
Cephalopod Limestones of the Barrandian Basin (Silurian), Czech Republic: sedimentary environments and stratigraphic significance / Eckhardtová, Šárka, Krhovský, Jan, Suchý, Václav -- In: Carbonates and Global Change: An Interdisciplinary Approach. Abstract Book -- s. -
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The cephalopod macrosystem : a historical review, the present state of knowledge, and unsolved problems. 2., Classification of nautiloid cephalopods
Die Cephalopoden aus den Rossfeldschichten der Reichraminger Decke (Obervalanginium, oberösterreichische Kalkalpen) / Faupl, Peter, Vašíček, Zdeněk -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Jg. 139, Nr. 1 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Cephalopoden-Fauna aus dem Fundort Roštín bei Kroměříž (unter-Tithon) / Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Jg. 28, Nr. 1 (1982)
Zdroj: ČGS (UNM)
Cephalopods from the Rossfeld Formation of the Reichraming Nappe (Late Valanginian, Northern Calcareous Alps, Upper Austria)
Ceramic Collection of František Kretz in Collections of the Ethnographical Department of the Historical Museum of the National Museum.
Ceramic Petrography of Pottery from Loštice
Ceramic properties of the Stupava corection clay deposit
Ceramic waste materials - source for the geopolymer technology / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana, Steinerová, Michaela, Straka, Pavel -- In: Advances on Geomaterials and Structures AGS´08 -- S. 735-740
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ceratostratiotes Gregor, an extinct water plant of uncertain affinity from the european Miocene / Bůžek, Čestmír, 1933-1992 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 57, no. 5 (1982), p. 285-294, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study / Mikulecký, M., Střeštík, Jaroslav -- In: Israel Medical Association Journal -- Roč. 9, č. 12 (2007), s. 835-838
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The ceremonial opening of the mining exposition in the Chrustenice schaft
Cerro Verde / Bouška, Vladimír, 1933-, Fediuk, František, 1929- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 12 (1983), s. 555-556, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Certification of measurements in radon problems / Tomas, J. -- In: Radon investigations in the Czech Republic V and the second international workshop on the Geological Aspects of Radon Risk Mapping -- s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Cerusit ze Stříbra / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 4 (1993), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Cerussite from Stříbro