Listování
od 

Characterization of weakly deformed limestone from Chotec, Bohemia by neutron transmission / Hladil, Jindřich, Kalvoda, L., Machek, Matěj, Vratislav, S. -- In: Zeitschrift für Kristallographie Proceedings -- Roč. 1, 1/2 (2011), s. 113-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch / Knésl, Juraj -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 208-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava / Dovolil, Miroslav -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 12 (1995), s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter der Olivine in Minetten
Charakter doli rassejannych elementov v četvertičnych otloženijach (počvach i lëssach) v okrestnosti g. Brno
Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku / Martínek, Karel, Štor, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa / Bielesz, Michal, Matýsek, Dalibor, 1960-, Petrošová, M., Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Karel -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 382-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor) / Rákosová, Marcela -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1982), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter kenozoické vulkanické aktivity v severovýchodních Čechách - Geopark Český ráj / Cajz, Vladimír, 1959-, Rapprich, Vladislav -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 2 (2007), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice / Scharmová, Marta, Šouba, Milan -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie -- Č. 26 (1984), s. 131-172, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter mineralizacii uronogo mestoroždenija Jasenice
Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 333-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně / Fričová, Alexandra, Pudilová, Marta, Strnad, Stanislav, Zachariáš, Jiří -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu / Dobeš, Petr -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic / Fukahori, D., Obara, Y., Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře -- s. 158-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras) / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Jež, Milan, Kamas, Jiří, Vysoká, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce ? -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2009 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině / Střeštík, Jaroslav -- In: Voda, půda a rostliny