Listování
od 

Characterization of phosphate-rich metalodevite from Příbram, Czech Republic / Čejka, Jiří, Ederová, Jana, Goliáš, Viktor, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, Škácha, Pavel -- In: Canadian Mineralogist -- ISSN 0008-4476 -- Roč. 48, č. 1 (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Characterization of reaction textures in skarn near Rešice, Moldanubicum, Western Moravia / Filip, Jan, Houzar, Stanislav -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 148 (2003), p. 138-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Characterization of soil properties and content of microelements in soils of Moravia (brown soils on diabases)
Characterization of soil properties and content of microelements in soils of Moravia. II. : district Brno-Venkov, locality Lelekovice: brown soils and podzolied brown soil on arkos sandstones
Characterization of solid emissions from atmospheric fluidized-bed combustion of two Czech lignite / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: Environmental Science and Technology -- ISSN 0013-936X -- Roč. 33, - (1999), s. 3543-3551
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Characterization of the brown coal after microwave-assisted extraction / Čuvanová, S., Jakabský, Š., Lovás, M., Vaculíková, Lenka -- In: Chemické listy . 102/8 -- S. 684-684
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Characterization of the European Critical Zone Observatories at soil profile scale - soil physical structrure / Bernasconi, Stefano, Dimitrov, Emil, Illieva, Rosica, Kercheva, Milena, Krám, Pavel, Lair, Gerg, Moraetis, Daniel, Nenov, Martin, Rousseva, Svetla, Shishkov, Toma -- In: Eurosoil 2012 - 4th International Congress Abstracts, Soil Science for the Benefit of Mankind and Environment -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Characterization of the Interphase in Carbon Fiber Reinforced Polymeric Composite by a Modulus Mapping Test / Balík, Karel, Sedláček, R., Sochor, M., Sucharda, Zbyněk, Suchý, Tomáš, Šepitka, J. -- In: Key Engineering Materials -- Roč. 586, - (2014), s. 253-256
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Characterization of the Lower Carboniferous siliciclastic sediments at the map-sheet 25-123 Hranice
Characterization of the mineral forming environment of some Příbram deposits based on fluid inclusion studies
Characterization of the Parakidograptus acuminatus graptolite Biozone in the Silurian of the Barrancos region (Ossa Morena Zone, South Portugal) / Gutierrez-Marco, J. C., Oliveira, J. T., Picarra, J. M., Štorch, Petr -- In: Comunicacoes Instituto Geológico e Mineiro -- Roč. 81, - (1995), s. 3-8
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Characterization of the Parakidograptus acuminatus graptolite Biozone in the Silurian of the Barrancos region (Ossa Morena Zone, South Portugal) / Gutiérrez-Marco, Juan-Carlos, Oliveira, J. T., Picarra, J. M., Štorch, Petr -- In: Comunicacoes do Instituto Geológico e Mineiro -- ISSN 0037-2730 -- Vol. 81 (1995), p. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Characterization of weakly deformed limestone from Chotec, Bohemia by neutron transmission / Hladil, Jindřich, Kalvoda, L., Machek, Matěj, Vratislav, S. -- In: Zeitschrift für Kristallographie Proceedings -- Roč. 1, 1/2 (2011), s. 113-118
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Charakter a pespektívy Hg mineralizácie v Kremnických vrchoch / Knésl, Juraj -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 208-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava / Dovolil, Miroslav -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 12 (1995), s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter der Olivine in Minetten
Charakter doli rassejannych elementov v četvertičnych otloženijach (počvach i lëssach) v okrestnosti g. Brno
Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku / Martínek, Karel, Štor, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakter emisí Sokolovské pánve a Slavkovského lesa / Bielesz, Michal, Matýsek, Dalibor, 1960-, Petrošová, M., Raclavská, Helena, 1959-, Raclavský, Karel -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 382-393
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter jílů a jílovců nejhlubší části pánve SHR (V. linie vrtů budoucího velkolomu Kohinoor) / Rákosová, Marcela -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1982), s. 7-11
Zdroj: ČGS (UNM)