Listování
od 

Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku / Zeman, Jaroslav, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 6 (1988), s. 333-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter paleofluid spjatých se vznikem Au-ložisek ve středočeské metalogenetické zóně / Fričová, Alexandra, Pudilová, Marta, Strnad, Stanislav, Zachariáš, Jiří -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 115-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter paleofluid v postmagmatických puklinových hydrotermálních mineralizacích v granitických horninách Českého masívu / Dobeš, Petr -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice / Mátl, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 3 (1993), s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter porušování uhelných geokompozitů na bázi injektážních pryskyřic / Fukahori, D., Obara, Y., Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2006. Sborník příspěvků 11. mezinárodního semináře -- s. 158-165
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras) / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdeňka, Jež, Milan, Kamas, Jiří, Vysoká, Helena -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce ? -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2009 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Charakter sedimentů jako klíč k porozumění geologickým procesům / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36, č. 2 (2004), s. 6
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakter srážek za posledních 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině / Střeštík, Jaroslav -- In: Voda, půda a rostliny -- ISSN 0587-1247 -- Č. 80 (1982), s. 139-151
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterisierung von Chabasiten des Böhmischen Mittelgebirges / Doering, T., Höbler, H. J., Klöss, G., Schmitz, W. -- In: Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0935-123X -- Nr. 1 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristické nerosty Maroka a obchodování s nimi / Skácel, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 237-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku / Tomšík, Jan -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 141-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristické vlastnosti mrazových srubů: zaměřeno na srovnání aktivních mrazových srubů ve světě a mrazových srubů v Rusavské hornatině / Křížek, Marek -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 4 (2003), s. 261-276
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristics of the Zlatá Baňa deposit secondary geochemical aureole, Slanské Vrchy Mts. (eastern Slovakia)
Charakteristik der Bodeneigenschaften und des Gehaltes an Mikroelementen in den Böden Mährens. II. : Kreis Brno-Land, lokalität Lelekovice: Braunerden und braune Böden
Charakteristik der Bodeneigenschaften und des Gehaltes an Mikroelementen in der Böden Mährens. I., Brno-Land, Lokalität Bosonohy: Braunerden
Charakteristik und gegenseitige Beziehungen einiger Floren aus dem Obermiozaen und Pliozaen von Europa / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Documenta naturae -- ISSN 0723-8428 -- Jg. 70 (1992), s. 6-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů / Hrubešová, Eva, Lahuta, Hynek -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 1 (2004), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty / Navrátilová, Zuzana, Plevová, Eva, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka, Wojtowicz, P. -- In: ChemZi -- Roč. 3, č. 1 (2007), s. 71-71
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG