Listování
od 

Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů / Hrubešová, Eva, Lahuta, Hynek -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 1 (2004), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika a vlastnosti montmorillonitu modifikovaného alkylamoniovými kationty / Navrátilová, Zuzana, Plevová, Eva, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka, Wojtowicz, P. -- In: ChemZi -- Roč. 3, č. 1 (2007), s. 71-71
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Charakteristika antimonitových žíl južne a juhovýchodne od masívu Zlatého stola v Spišsko-gemerskom Rudohorí / Gargulák, Milan, Václav, Jozef -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 157-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika bazaltového kameniva pro sypanou hráz Slezská Harta / Šamalíková, Milena, Vocilka, Mojmír -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 195-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika činnosti Rudných dolů Příbram a rámcový přehled těžby a produkce některých kovů / Suček, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 284-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika denních potočních odtoků z povodí ICP-IM (CZ01, CZ02, DE01) v Českém masívu
Charakteristika fluid z křemenné žíly od Budče (moldanubikum) / Dolníček, Zdeněk, Malý, Karel, 1970- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika fulguritu z Bedřichova u Liberce / Houzar, Stanislav, Hrazdil, Vladimír, Skála, Roman, 1967- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ / Burel, František, Honěk, Josef, Prokop, Ivo, Vrbová, Věra -- In: Sborník GPO -- Č. 25 (1982), s. 5-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů / Borůvka, L., Kodeš, V., Kodešová, R., Nikodem, A., Pavlů, L., Žigová, Anna -- In: Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti -- S. 582-589
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny / Šucha, Vladimír -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 233-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika interních kontaktů v Tuolumne batolitu
Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997 -- ISBN 80-210-1813-5 -- s. 103-108
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov) / Kirchner, Karel, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice) / Houzar, Stanislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika najrozšírenejších triasových karbonátových hornín centrálnych západných Karpát z hľadiska ich surovinového významu / Hanáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 167-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí / Dobeš, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika organické hmoty v prachu a říčních sedimentech z exponovaných oblastí vnitřní Prahy, Česká Republika