Listování
od 

Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska / Černý, Pavel, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 34, č. 1-2 (1994), s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy) / Dostál, Pavel, Vaculík, Rudolf, 1927- -- In: Acta Universitatis Agriculturae. Facultas agronomica -- Roč. 33, č. 1 (1985), s. 131-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy) / Dostál, Pavel, Vaculík, Rudolf, 1927- -- In: Acta Universitatis Agriculturae. Facultas agronomica -- Roč. 33, č. 1 (1985), s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika sekundárnej geochemickej aureoly ložiska Zlatá Baňa, Slanské vrchy / Divinec, Lubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 3 (1986), s. 227-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice (25-12 Hranice) / Gilíková, Helena, Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice / Gilíková, Helena, Maštera, L., Otava, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakteristika strukturního stavu organické hmoty různých horninových typů západočeského svrchního proterozoika / Jehlička, Jan -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 31-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti / Antal, Boris, Jarkovský, Ján -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 155-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika svojstv počv Moravii i soderžanije v nich mikroelementov. I., rajon Brno-okrestnosti : mesta proizrastanija Bosonogi: burnyje počvy
Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia / Ibrmajer, Jaroslav, Plančár, Jozef -- In: Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát -- s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika uhličitanovej mineralizácie v oblasti Sloviniek / Stettner, Otto, Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 92 (1991), s. 89-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom / Kobulský Ján, Turan, Ján, Turanová, Lídia -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- s. 163-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika uranového zrudnění v Českém masívu / Šuráň, Josef, Veselý, Tomáš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. 3 (1983), s. 59-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika vodohospodářské štoly ražené v Bělečském údolí (24-14 Boskovice, 24-12 Lelekovice) / Gregerová, Miroslava -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 78-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír / Knížek, František, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 11 (2003), s. 154-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 154-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby / Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 80-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny / Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov -- S. 46-46
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ