Listování
od 

Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie / Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Miháliková, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru / Brož, Robert -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 71 (1985), s. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristiky seizmicity vyvolané důlními pracemi v hornoslezské uhelné pánvi
Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno) / Brož, Robert -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 83 (1990), s. 7-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček / Jonášová, Šárka, Kloužková, A., Svobodová, Ljuba -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, 13/14 (2012), s. 368-373
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou / Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 1 (2005), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza / Homola, Petr -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 5 (1990), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterizace těles podzemní vody v horninách krystalinka v povodí řeky Jihlavy.
Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS / Čáslavský, Josef, Geršl, Milan, Marečková, Kateřina, Nováková, Hana -- In: Speleofórum, 1. ročník konference Kras -- ISBN 1211-8397 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł / Stępień, Marcin -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 11 (2006), s. 1002-1006
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze) / Zagożdżon, Katarzyna, Zagożdżon, Paweł P. -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 6 (2006), s. 496-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites / Uher, Pavel -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [58]
Zdroj: ČGS (UNM)
Charge Transient, Electrochemical and Impedance Measurements as Tools for Characterization of Nano-Heterostructural Organic/Inorganic Semiconductors / Gmucová, K., Kuřitka, I., Lányi, Š., Nadáždy, V., Rohovec, Jan, Schauer, F., Toušek, J., Toušková, J., Weiss, M. -- In: Nanoscience and Nanotechnology Letters -- Roč. 5, č. 4 (2013), s. 439-443
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Charles Bridge - additional geotechnical survey in 2004
Charles bridge - aditional geotechnical investigation within the year 2004.
Charles bridge - technical conditions
Charles Bridge: connection of material knowledge of antiquity and modern times
Charles Bridge foundation and condition of its piers - information taken from the archive reports (Variant.)
Charles University lost an excellent scientist - Petr Jakeš
Charnockite xenoliths in the Tertiary volcanites of the České středohoří Mts., northern Bohemia