Listování
od 

Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS / Čáslavský, Josef, Geršl, Milan, Marečková, Kateřina, Nováková, Hana -- In: Speleofórum, 1. ročník konference Kras -- ISBN 1211-8397 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł / Stępień, Marcin -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 11 (2006), s. 1002-1006
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze) / Zagożdżon, Katarzyna, Zagożdżon, Paweł P. -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 6 (2006), s. 496-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites / Uher, Pavel -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [58]
Zdroj: ČGS (UNM)
Charge Transient, Electrochemical and Impedance Measurements as Tools for Characterization of Nano-Heterostructural Organic/Inorganic Semiconductors / Gmucová, K., Kuřitka, I., Lányi, Š., Nadáždy, V., Rohovec, Jan, Schauer, F., Toušek, J., Toušková, J., Weiss, M. -- In: Nanoscience and Nanotechnology Letters -- Roč. 5, č. 4 (2013), s. 439-443
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Charles Bridge - additional geotechnical survey in 2004
Charles bridge - aditional geotechnical investigation within the year 2004.
Charles bridge - technical conditions
Charles Bridge: connection of material knowledge of antiquity and modern times
Charles Bridge foundation and condition of its piers - information taken from the archive reports (Variant.)
Charles University lost an excellent scientist - Petr Jakeš
Charnockite xenoliths in the Tertiary volcanites of the České středohoří Mts., northern Bohemia
Charnockite xenoliths of North-Bohemian Cenozoic basaltoids
Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů / Fediuk, Ferry, Jakeš, Petr, Opletal, Mojmír -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6. - 8. 10. 2008 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Charnockitové xenolity severočeských kenozoických bazaltoidů / Fediuk, František, 1929-, Jakeš, Petr, 1940-2005, Opletal, Mojmír -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Chattiaspis? budili: a new Dalmanitidae species from Marocco; Upper Ordovician (Lower Katian) / Corbacho, Joan, López-Soriano, F. J. -- In: Batalleria -- ISSN 0214-7831 -- Vol. 19 (2013), p. 6-12
Zdroj: ČGS (UNM)
The Cheb-Dyleň Crystalline Unit, relations to the Moldanubian Zone / Fiala, Jiří, Vejnar, Zdeněk -- In: Sborník geologických věd. Geologie=Journal of Geological Sciences. Geologie -- Roč. 47, - (1997), s. 56-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Cheb moldavites
Chebské vltavíny / Čada, Miroslav, Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 25-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Check-up of some presumed relationships between Earth tides and of the planets. Contemporary problems in gravimetry