Listování
od 

Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies / Hradil, David, Přikryl, Richard, Soukupová, Jana (2002) -- In: Understanding and managing stone decay -- ISBN 80-246-0453-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Chemically modified Carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity -- ISBN 80-7042-720-5 -- s. 75-83
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chemically, thermally and pressure induced structural changes in clay minerals as reflect by the paramagnetic properties / Číčel, Blahoslav, Gyepesová, D., Lueck, R., Stoesser, R. -- In: Proceedings of the 7th Euroclay Conference Dresden '91 - Volume 2 of 3 -- ISBN 3-86006-036-8 -- s. 715-720
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly / Drchalová, Hedvika, Neužil, Josef, 1925- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická analýza a krystalová struktura lindackeritu (Cu,Co,Ni)Cu4(AsO4)2(AsO3OH 2 ? 9 H2O z Jáchymova, Česká republika
Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov) / Faimon, Jiří, 1950-, Kubešová, Svatava, Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech / Faimon, Jiří, Kubešová, Svatava, Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR / Kadleček, Jiří, Loub, Josef -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 80, č. 8 (1986), s. 865-868
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv / Bezačinský, Milan -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická preparace obratlovců ze spodního permu boskovické brázdy
Chemická redukce dusičnanů ve vodách / Boleslav, Libor, Pitter, Pavel -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 42, č. 8 (1992), s. 250-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická struktura černých uhlí / Straka, Pavel -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 94, č. 5 (2000), s. 299-307
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemická struktura černých uhlí české části hornoslezské pánve / Straka, Pavel -- In: Atlas uhlí české části hornoslezské pánve -- s. 24-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemická struktura organické substance uhlí
Chemická úpravna MAPE a životní prostředí / Matoušek, V. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická variabilita železnatých vltavínů / Bednářová, Jaroslava, Bouška, Vladimír, Cílek, Václav, jr., Langrová, Anna -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 18 (1992), s. 96-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická zkouška na křišťál -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 488-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické a fázové složení částic produkovaných laserovou ablací silikátových skel a zirkonu - vliv na prvkovou frakcionaci během ICP-MS analýzy
Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov) / Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, Zimák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 154-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů / Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, Zimák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF