Listování
od 

Chemical Structure of Maceral Fractions of Coal / Buchtele, Jaroslav, Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Acta montana. Series B, Fuel, Carbon, Mineral Processing -- ISSN 1211-1929 -- No. 9(112) (1999), s. 47-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemical structure of maceral groups of coal / Buchtele, Jaroslav, Náhunková, Jana, Straka, Pavel -- In: Prospect for Coal Science in the 21st Century -- s. 113-116
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemical structure of migrabitumens from Silurian Crinoidea, Prague Basin, Barrandian (Bohemia) / Hemelíková, Blanka, Machovič, Vladimír, Pavlíková, Helena, Rozkošný, I. -- In: Organic Geochemistry -- ISSN 0146-6380 -- Roč. 21, 10-11 (1994), s. 1131-1140
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemical types of granites in NW Bohemia
Chemical types of granitoids in the southern part of the Central Bohemian Pluton
The Chemical Variability of Fe-Moldavites
Chemical weathering of clay-rich sandstone matrix - control and case studies / Hradil, David, Přikryl, Richard, 1968-, Soukupová, Jana -- In: Understanding and managing of stone decay : (SWAPNET 2001) -- ISBN 80-246-0453-1 -- s. 263-271
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemical weathering of Cretaceous clastic sediments in the eastern part of the Czech Republic / Holeček, Jan -- In: Sborník Studentské geologické konference 2005 -- 54
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies. / Hradil, David, Přikryl, Richard, 1968-, Soukupová, Jana -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 45, no. 1 (2001), p. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemical weathering of sandstone matrix - controls and case studies / Hradil, David, Přikryl, Richard, Soukupová, Jana (2002) -- In: Understanding and managing stone decay -- ISBN 80-246-0453-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Chemically modified Carbon paste electrodes suitable for Hg(II) voltammetric determination / Kula, Petr, Navrátilová, Zuzana -- In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity -- ISBN 80-7042-720-5 -- s. 75-83
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chemically, thermally and pressure induced structural changes in clay minerals as reflect by the paramagnetic properties / Číčel, Blahoslav, Gyepesová, D., Lueck, R., Stoesser, R. -- In: Proceedings of the 7th Euroclay Conference Dresden '91 - Volume 2 of 3 -- ISBN 3-86006-036-8 -- s. 715-720
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly / Drchalová, Hedvika, Neužil, Josef, 1925- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 117-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická analýza a krystalová struktura lindackeritu (Cu,Co,Ni)Cu4(AsO4)2(AsO3OH 2 ? 9 H2O z Jáchymova, Česká republika
Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech (24-41 Vyškov) / Faimon, Jiří, 1950-, Kubešová, Svatava, Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 101-103
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická eliminace "lampenflóry" v jeskynních systémech / Faimon, Jiří, Kubešová, Svatava, Štelcl, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII, č. 1 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Chemická informatika V. anorganická krystalografická banka dat ICSD a její využití v ČSSR / Kadleček, Jiří, Loub, Josef -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 80, č. 8 (1986), s. 865-868
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv / Bezačinský, Milan -- In: Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů -- s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemická preparace obratlovců ze spodního permu boskovické brázdy
Chemická redukce dusičnanů ve vodách / Boleslav, Libor, Pitter, Pavel -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 42, č. 8 (1992), s. 250-253
Zdroj: ČGS (UNM)