Listování
od 

Chemická zkouška na křišťál -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 488-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické a fázové složení částic produkovaných laserovou ablací silikátových skel a zirkonu - vliv na prvkovou frakcionaci během ICP-MS analýzy
Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů (15-31 Bruntál, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov) / Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, Zimák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 154-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů / Hladíková, Jana, Losos, Zdeněk, Zimák, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, č. 1 (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Chemické a minerální složení ortorul severovýchodní části moldanubika
Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny / Holub, P., Novotný, Ladislav, Pertold, Zdeněk, Zachariáš, J. -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 35-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice) / Chlupáčová, Marta, Lang, Miloš, Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 183-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith / Chlupáčová, M., Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 183-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti / Kudělásek, Vladimír, Kudělásková, Miloslava, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 63-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické čištění stříbra a mědi / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 275
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech / Strnad, Vladimír -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 5 (1989), s. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití / Langrová, Pavla -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce / Litochleb, Jiří, Malec, Jan, Šreinová, Blanka, Táborský, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, č. 1 (2001), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce / Litochleb, Jiří, Malec, Jan, Šreinová, Blanka, Táborský, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 213-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti / Králík, Jiří, 1933-1986, Martinec, Petr -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení a parageneze wolframitu z pegmatitů v Dolních Borech
Chemické složení Ag-Sb minerálních fází z příbramského uranového revíru, Česká republika
Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry / Kříbek, Bohdan, Sulovský, Petr, Zimák, Jiří (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a postvariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Süsser, Ctibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 230-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech / Procházka, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 45-60
Zdroj: ČGS (UNM)