Listování
od 

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 02-33 Chomutov, 02-31 Litvínov, 03-32 Teplice, 02-14 Petrovice) / Chlupáčová, Marta, Lang, Miloš, Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 183-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu. Chemical and petrophysical changes during greisenization of the granites in the Krušné hory batholith / Chlupáčová, M., Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 183-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti / Kudělásek, Vladimír, Kudělásková, Miloslava, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 63-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické čištění stříbra a mědi / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 275
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické formy olova, kadmia, mědi a zinku v povrchových vodách jižních Čech / Strnad, Vladimír -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 5 (1989), s. 125-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické parametry hlušinové sypaniny a možnosti jejího využití / Langrová, Pavla -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 5, č. 3 (2002), s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce / Litochleb, Jiří, Malec, Jan, Šreinová, Blanka, Táborský, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, č. 1 (2001), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemické složení a fyzikální vlastnosti maldonitu a doprovodných minerálů zlata a bizmutu z Orlíku u Humpolce / Litochleb, Jiří, Malec, Jan, Šreinová, Blanka, Táborský, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 213-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení a metamorfóza karbonských hornin moravskoslezské oblasti / Králík, Jiří, 1933-1986, Martinec, Petr -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení a parageneze wolframitu z pegmatitů v Dolních Borech
Chemické složení Ag-Sb minerálních fází z příbramského uranového revíru, Česká republika
Chemické složení chloritů a chlorirtové termometry / Kříbek, Bohdan, Sulovský, Petr, Zimák, Jiří (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a postvariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemické složení crandallitu, goyazitu a waylanditu z Krásna u Horního Slavkova / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Süsser, Ctibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 230-234
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení dekoračních pískovců severovýchodních Čech / Procházka, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 12 (1984), s. 45-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení granátů spraší v dyjskosvrateckém úvalu / Buriánek, David, Kvítková, Lenka, 1975- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 103-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení hornin a jejich stabilita vůči zvětrávání; vodní dílo Pěčín / Borovec, Zdeněk, Mráz, Ladislav, Šrámek, Jan, Tolar, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 80-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství - přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Otava, Jiří -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. XCVIII, č. 1 (2013), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemické složení jihomoravských spraší (34-12 Pohořelice, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 34-23 Břeclav) / Adamová, Marie, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení kasiteritu / Breiter, Karel, 1956- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení kosterních elementů krinoidů (Echinodermata) ve zvětralých partiích vápenců českého spodního devonu (Barrandien)