Listování
od 

Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku / Buriánek, David, Novák, Milan, 1952- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 5-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov) / Lang, Miloš, Novák, Jiří K., Pivec, Edvín, Štemprok, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 172-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope / Lang, Miloš, Novák, Jiří Karel, Pivec, Edvín, Štemprok, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 172-174
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemické složení uhelných tonsteinů, brousků a tufitů ostravského souvrství české části hornoslezské pánve / Jakubec, M., Martinec, Petr -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 117-128
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru / Tomšík, Jan -- In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách ve dnech 20.-21. dubna 1982 v Loučné nad Desnou -- s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení Země. Je složení Země výjimečné mezi planetami? / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 2 (1995), s. 83-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické složení zlata a jeho variet, elektra, "küstelitu" a stříbra ve vztahu k mikroskopické charakteristice barvy / Kašpar, Pavel, Malíková, Petra -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické stabilizační injektáže horninového masivu / Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 48, č. 6 (2000), s. 14-18
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chemické stabilizační injektáže horninového masivu / Souček, Kamil, 1965-, Šňupárek, Richard -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 6 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické typy granitů severozápadních Čech / Breiter, Karel, 1956-, Sokol, Adolf, Sokolová, Miroslava -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí / Bošina, Bohuš -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 7, č. 3 (1983), s. 3-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže / Eckhardt, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. 4 (2010), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické zloženie arzenopyritu v niektorých zlatonosných zrudneniach v tatraveporiku / Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 485-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemické zpracování smolince v Jáchymově (uranová žluť - radium - yellow cake) / Vobecký, Miloslav, 1929- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století / Cílová, Z., Jonášová, Šárka -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, 13/14 (2012), s. 331-335
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemický a strukturní vývoj granulitu na kontaktu s peridotitem jz. od Biskoupek, moldanubikum
Chemický vývoj a substituce v rozptýlených a nodulárních turmalínech z leukokrátních granitů: Příklad z Českého masivu, Český masiv
Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald) / Pfaffl, Fritz -- In: Geologische Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete -- ISSN 0016-7797 -- Jg. 55, Nr. 1-4 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemisch onderscheid tussen lithogene en pedogene ijzeroxides in milieu-magnetisme
Chemische Zusammensetzung der Turmaline aus den Pegmatiten des Massivs von Jihlava (Westmähren, ČSSR)