Listování
od 

Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století / Cílová, Z., Jonášová, Šárka -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, 13/14 (2012), s. 331-335
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chemický a strukturní vývoj granulitu na kontaktu s peridotitem jz. od Biskoupek, moldanubikum
Chemický vývoj a substituce v rozptýlených a nodulárních turmalínech z leukokrátních granitů: Příklad z Českého masivu, Český masiv
Chemisch-analytische Untersuchungen an einer Schlacke aus dem Begbaugebiet am Osser (Lam, Bayerischer Wald) / Pfaffl, Fritz -- In: Geologische Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete -- ISSN 0016-7797 -- Jg. 55, Nr. 1-4 (2005)
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemisch onderscheid tussen lithogene en pedogene ijzeroxides in milieu-magnetisme
Chemische Zusammensetzung der Turmaline aus den Pegmatiten des Massivs von Jihlava (Westmähren, ČSSR)
Chemische Zusammensetzung von Böden über unterschiedlichen Grundgesteinen des Osterzgebirges (DDR) / Fiedler, J., Hofmann, W., Hunger, W., Ilgen, G., Thalheim, K. -- In: Chemie der Erde -- ISSN 0009-2819 -- Roč. 50, č. 4 (1990), s. 269-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemism summary of principal ore and waste rock minerals
Chemismus a fyzikální vlastnosti minerálů a jejich technologické aplikace / Pták, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus a izotopické složení pyritu ze s.části železnohorského masívu (13-42 Pardubice, 13-44 Hlinsko) / Hladíková, Jana, Kvaček, Milan, 1930-1993, Pošmourný, Karel, 1938-, Zalabák, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus a mineralogie zlata vznikajícího v oxidačním chloridovém hydrotermálním systému a jeho význam při průzkumu výskytů rozsypového zlata
Chemismus a optické vlastnosti fází systému Ag-Hg / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna, Řídkošil, Tomáš -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus a oživení šumavských jezer na počátku 60-tých let / Blažka, Pavel, Procházková, Lidmila, 1931- -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Roč. 3 (1999), s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus a původ hornin s povondraitem z Alto Chapare, Cochabamba, Bolívie
Chemismus a radioaktivita jihočeských granulitů / Fiala, Jiří, 1937 led.10.-, Hally, Jan, Houdková, Zebia, Krešl, Milan, Vaňková, Věra -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VII -- s. 171-200, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli / Peterec, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 223-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu : případová studie: Velkolom Čertovy schody / Burian, Miloš, Cílek, Václav, jr., Dobešová, Irena, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 40-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého Krasu.Případová studie:Velkolom Čertovy schody / Burian, Miloš, Cílek, Václav, Dobešová, Irena, Skřivan, Petr -- In: Český kras -- s. 40-46
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemismus barytu jesenické oblasti / Zimák, Jiří -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis -- Roč. 19, č. 3 (1989), s. 139-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus českých granitoidů: geotektonické a metalogenetické implikace