Listování
od 

Chemismus vápníku termální vody energetického hydrogeotermálního systému v lokalitě "Podhájská" / Juránek, Jiří, Pulkrábková, Zora -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 2 (1986), s. 31-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus von epidot von den Alpinen Klüften in der umgebung von Sobotín / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 37 (2001), s. 27-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemismus výlevných vulkanitů siluru pražské pánve / Frýda, Jiří, Janoušek, Vojtěch, Manda, Štěpán, Tasáryová, Zuzana -- In: 2. Vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemismus žil 'svatojanského diabasu' úseku Loděnice-Bubovice / Frýda, Jiří, Janoušek, Vojtěch, Tasáryová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemistry and biology of the Bohemian Forest lakes in the early 1960s
Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum / Breiter, Karel, Čopjaková, Renata, Gabašová, Ananda, Škoda, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 50, č. 3-4 (2005), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemistry and mineralogy of orthogneisses in the northeastern part of the Moldanubicum / Breiter, Karel, 1956-, Čopjaková, Renata, Gabašová, Ananda, 1953-, Škoda, Radek -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 50, no. 3-4 (2005), p. 81-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry and modeling of the response of a small stream to a shortterm in-stream acidification / Navrátil, Tomáš, Norton, S. A., Skřivan, Petr, Vach, Marek -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement -- Roč. 68, 11S (2004), s. 466
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemistry and origin of povondraite-bearing rocks from Alto Chapare, Cochabamba, Bolivia / Hyršl, Jaroslav, Petrov, Alfredo, Žáček, Vladimír -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 43, no. 1-2 (1998), p. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry and radioactivity of south Bohemian granulites
Chemistry and zonality of nickel-cobalt ores in the Úhorná Ore Field, Central Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
The chemistry of amber - facts, findings and opinions / Vávra, Norbert -- In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie -- ISSN 0255-0091 -- Vol. 111 (2009), p. 445-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of barite of the Jeseník Mts. area
Chemistry of carbonates from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Bohemian Massif) / Zimák, Jiří -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Vol. 36 (1999)
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of chlorites from hydrothermal veins in the Variscan flysch sequences of the Nízký Jeseník Upland (Czech Massif) / Zimák, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 1 (1999), p. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of Cowlesite from Žežice, Bohemia / Had, J., Langrová, Anna, Rychlý, R. -- In: 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology -- ISBN 80-210-1886-0 -- s. 43-44
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemistry of cowlesite from Žežice, Bohemia / Had, J., Langrová, Anna, Rychlý, Rudolf -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 43-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of garnet and tourmaline - contribution to provenance studies of fine grained Neogene deposits of the Carpathian Foredeep
Chemistry of garnet and tourmaline- contribution to provenance studies of fine Neogene deposits of the Carpathian Foredeep.
Chemistry of granulires and their minerals form Vilemovice near Javorník