Listování
od 

Chemistry of the Bohemian Forest streams affected by acidification and deforestation of the catchment / Kodrová, Zuzana, Růžičková, Jana -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Vol. 11, no. 2-3 (2005), p. 83-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of the Bohemian granitoids : geotectonic and metallogenic implications / Breiter, Karel, 1956-, Sokol, Adolf -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Vol. 31 (1997), p. 75-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of the Devonian Carbonaceous Slates (Andělská Hora Ore District, Czechoslovakia) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Metallogeny and Anoxic Environments. Proceedings of the IVth Czech and Slovak Working Group of the International Geological Correlation Program, Project 254 (24-25 September 1991), Černá in Pošumaví -- s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of the tertiary volcanics of the Czech Cretaceous Basin / Bowes, D. R., Holub, František V., Vaněčková, Milada -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [35]
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of tourmaline as indicator of fractionation of granites and metagranites in the Moldanubian Zone
Chemistry of tributaries to Plešné and Čertovo lakes during 1998-2012 / Fluxová, Hana, Hejzlar, Josef, Kaňa, Jiří, Kopáček, Jiří, 1956-, Porcal, Petr, Turek, Jan, Žaloudík, Jiří -- In: Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy -- ISSN 1211-7420 -- Vol. 19, no. 3 (2013), p. 105-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemistry of zeolites from King George Island, Antarctica / Exnar, Petr, Had, J., Janouch, Michal, Musil, Rudolf, 1926- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemizmus a kryštalochémia niektorých chloritov zo Spišsko-gemerského rudohoria / Činčárová, Margita -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 219-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemizmus krasových vôd juhozápadnej časti Kečovskej jednotky v Slovenskom krase / Tereková, Viera -- In: Československý kras -- Roč. 38 (1987), s. 101-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemizmus podkrkonošských melafyrů a jejich horninotvorných minerálů / Adamová, Marie, 1943-, Rapprich, Vladislav, 1979-, Stárková, Marcela -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 4 (2009), s. 23-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemizmus srážek v centrálních Čechách: Pokus o odhad zdrojů a dráhy.
Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemostratigrafická korelace sedimentů obsahující expandabilní jílové minerály pomocí výměny iontů s Cu(II) triethylenetetramin
Chemostratigrafické stanovení ekvivalence vrstev a souvrství české křídové pánve
Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve / Mach, Karel, 1964-, Matys Grygar, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine / Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav, Lojka, R., Mihaljevič, M., Nekutová, T., Světlík, Ivo, Žigová, Anna -- In: Clays and Clay Minerals -- ISSN 0009-8604 -- Roč. 57, č. 2 (2009), s. 168-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine. / Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav, Lojka, Richard, Mihaljevič, Martin, Nekutová, Tereza, Světlík, Ivo, Žigová, Anna -- In: Clays and clay minerals -- ISSN 0009-8604 -- Roč. 57, č. 2 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine / Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav, Lojka, Richard, Mihaljevič, Martin, Nekutová, Tereza, Světlík, Ivo, Žigová, Anna -- In: Clays and Clay minerals -- ISSN 0009-8604 -- Roč. 57, č. 2 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemostratigraphic determination of equivalent strata and formations in Bohemian Cretaceous Basin / Štaffen, Zdeněk -- In: Acta montana. Series A: Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 21 (125), p. 77-109
Zdroj: ČGS (UNM)
A chemostratigraphical correlation of Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin / Čech, Stanislav, 1951-, Hradecká, Lenka, Šteffan, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953-, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels 8-16 September 1995: abstract Volume -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)