Listování
od 

Chemizmus zlata v křemenné žíle štoly Maria Hilfe I ve Zlatých Horách / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemostratigrafická korelace sedimentů obsahující expandabilní jílové minerály pomocí výměny iontů s Cu(II) triethylenetetramin
Chemostratigrafické stanovení ekvivalence vrstev a souvrství české křídové pánve
Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve / Mach, Karel, 1964-, Matys Grygar, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 26-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine / Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav, Lojka, R., Mihaljevič, M., Nekutová, T., Světlík, Ivo, Žigová, Anna -- In: Clays and Clay Minerals -- ISSN 0009-8604 -- Roč. 57, č. 2 (2009), s. 168-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine. / Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav, Lojka, Richard, Mihaljevič, Martin, Nekutová, Tereza, Světlík, Ivo, Žigová, Anna -- In: Clays and clay minerals -- ISSN 0009-8604 -- Roč. 57, č. 2 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchange with Cu(II) triethylenetetramine / Grygar, Tomáš, Kadlec, Jaroslav, Lojka, Richard, Mihaljevič, Martin, Nekutová, Tereza, Světlík, Ivo, Žigová, Anna -- In: Clays and Clay minerals -- ISSN 0009-8604 -- Roč. 57, č. 2 (2009), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chemostratigraphic determination of equivalent strata and formations in Bohemian Cretaceous Basin / Štaffen, Zdeněk -- In: Acta montana. Series A: Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 21 (125), p. 77-109
Zdroj: ČGS (UNM)
A chemostratigraphical correlation of Turonian sediments in the Bohemian Cretaceous Basin / Čech, Stanislav, 1951-, Hradecká, Lenka, Šteffan, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953-, Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Second International Symposium on Cretaceous Stage Boundaries, Brussels 8-16 September 1995: abstract Volume -- s. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemostratigraphy / Joachimski, Michael, Sarnthein, Michael, Weissert, Helmut -- In: Newsletter on stratigraphy -- ISSN 0078-0421 -- Vol. 42, no. 3 (2008), p. 145-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Chemostratigraphy of Miocene sediments in Most Basin
Chernovite-(Y) and arsenogoyazite from the uranium deposit Hamr in the Cretaceous of northern Bohemia (Czechoslovakia) / Scharmová, Marta -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 243-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic / Čáp, P., Horný, R. J., Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 4 (2003), s. 447-457
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cherts of the Přídolí Formation and accompanying trace fossils (Pridoli, Silurian), Barrandian area, Czech Republic / Čáp, Pavel, 1978-, Horný, Radvan J., Mikuláš, Radek -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 4 (2003), p. 447-457
Zdroj: ČGS (UNM)
Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu / Velebil, Dalibor -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 3 (2008), s. 256-261
Zdroj: ČGS (UNM)
The Chibin alkaline massif: Its past and presence
Chicxulub, díra do Yucatanu : nic se neutají, ani obrovský kráter ukrytý pod zemským povrchem / Klokočník, Jaroslav, Meyer, Uwe, Pravec, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 80, č. 4 (2001), s. 216-221
Zdroj: ČGS (UNM)
Chicxulub impact ejecta deposits in southern Quintana Roo, Mexico, and central Belize / Ames, D. E., Fischer, A. G., Fouke, B. W., King, D. T. Jr., Kletetschka, Günther, Ocampo, A., Pope, K. O., Vega, F. J., Wachtman, R. J. -- In: Large meteorite impacts III -- s. 171-190
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chicxulub je asi dvojitý a Popigaj má bratříčky : netradiční pomoc při vyhledávání impaktních kráterů na Zemi / Klokočník, Jaroslav, 1948-, Kostelecký, Jan, 1946-, Novák, Pavel, 1965- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 2 (2009), s. 92-95
Zdroj: ČGS (UNM)
CHIME dating of detrital monazites from Namurian Poruba Beds and Stephanian Kwaczala Arkose (Upper Silesia Coal Basin, Poland) / Kusiak, M., Lekki, J., Michalik, M., Paszkowski, Suzuki, Kazuhiro -- In: From plains to shield: the making of a continent´s interior : Saskatoon 2002, May 27-29 -- ISBN 0-919216-81-1 -- s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)