Listování
od 

Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu / Kadounová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 106-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu, Československo
Chování hornin při jednoosém cyklickém zatěžování za mezí pevnosti / Rambouský, Zdeněk, Sosnovec, Luděk -- In: Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5 -- s. 6-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chování jílové sypaniny za vysokých napětí a proměnlivé vlhkosti / Stanek, Jaroslav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. zvl. (1986), s. 141-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Chování krasových pramenů ve Svatém Janu pod Skalou během mimořádných srážkových událostí v květnu a červnu 1995 a nový občasný ponor v údolí Propadlé vody / Kadlec, Jaroslav, Kadlecová, Renáta, Kolčava, Michal, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 22 (1996), s. 41-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu / Langrová, Anna, Procházka, V., Vlček, V., Žáček, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2008, - (2009), s. 189-195
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chování nenasycených zemin / Pichler, Evžen -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 43-59, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Chování niobového rutilu z Věžné, Česká republika: model pro odmíření fází s Fe2+ Fe3+
Chování odplyňovacích vrtů v jaklovecké oblasti / Létavková, Dagmar -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 103-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Chování plynů a par v mikroporézní fázi tkáňových systémů přírodních materiálů; adsorpční a absorpční procesy a jejich kinetika
Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí / Džumbová, Lucie, Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Leitner, J., Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Sborník konference -- s. 25-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Chování těžkých kovů v okolí hlubinné těžby Ni-Mo rud, vázaných na černé břidlice, region Zunyi, jižní Čína
CHPV Na skalách u Rabštejnské Lhoty / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 3 (1986), s. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Chracteristics of organic matter and contents of some ubiquitous hydrophobic organic pollutants in selected soils and sediments / Bezděk, Josef, Boháček, Zbyněk, Hanák, J., Kovářová, M., Müller, Pavel, Toul, J. -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 3 (2003), 26
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chráněná a k ochraně navržená paleontologocká naleziště Rokycanska / Kraft, Jaroslav, 1940- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 45 (1982), s. 1-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná kamenná moře na středním Slovensku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 5 (1984), s. 198-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat / Lehký, Jiří -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 3 (2013), s. 2-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá / Fajmon, Karel, Jongepierová, Ivana, 1962-, Konvička, Ondřej -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 2 (2010), s. 2-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná krajinná oblast Blaník / Němec, Jan, 1946-, Okáč, František -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 3, č. 1 (1983), s. 20-21, foto na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka / Burianová, Kateřina, Flašar, Jan, Lepší, Petr, Rejnková, Tereza -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 1 (2010), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)