Listování
od 

Chráněná krajinná území ve světle své krajinné historie : Slovenský kras - glaciální refugium na okraji Karpat / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 7 (2000)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku / Hanzlík, Josef, Maršalko, Pavel -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 42, č. 10 (1992), s. 300-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná příroda Polany / Vítek, Jan -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 32, č. 6 (1987), s. 431-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná příroda u Bicazu v Rumunsku / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 8, č. 2 (1983), s. 112-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území - NP Podyjí / Demek, J., Grulich, V., Kirchner, Karel, Kříž, H., Petruš, J., Plánka, L., Škorpík, M. -- In: Chráněná území ČR - Brněnsko -- S. 1-88
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chráněná území a další ekologicky významné lokality / Lacina, Jan, Mlateček, F. -- In: Přírodní poměry Boskovicka. -- S. 120-150
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Chráněná území geologického významu / Kříž, Jiří (2001) -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 161-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území okresu Benešov (Část II) / Hanel, Lubomír, Pešout, Pavel -- In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka -- ISSN 0487-5648 -- Roč. 35 (1995), s. 7-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území ve světě - analýza nákladů a přínosů / Mackovčin, Peter, Plesník, Jan, 1960- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 63, č. 5 (2008), s. 28-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území ve světle své krajinné historie . Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 2 (2001), s. 35-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chráněná území ve světle své krajinné historie. Bílé Karpaty - kraj květnatých luk, bučin a vápenitých pramenišť / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 10 (2002), s. 306-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 6 (2002), s. 179-183
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chráněná území ve světle své krajinné historie. Blanský les a tajemství Vyšenských kopců / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 6 (2002), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 114-119
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chráněná území ve světle své krajinné historie. CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 4 (2000), s. 114-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 3 (2000), s. 82-88
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 3 (2000), s. 82-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území ve světle své krajinné historie. Křivoklátsko - královský les ve středu Čech / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 4 (2001), s. 103-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Chráněná území ve světle své krajinné historie. Malá Fatra a výkyvy horní hranice lesa / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 2 (2001), s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)