Listování
od 

Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii / Kašpar, Pavel, Langrová, Anna, Skála, Roman -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Chromium Anomaly in devonian Metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic) / Žáček, Vladimír -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Chromium Anomaly in Devonian Metapelite at Petrov (Northern Moravia, Czech Republic) / Žáček, Vladimír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 108-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Chromium isotope variations (δ53/52Cr) in mantle-derived sources and their weathering products: Implications for environmental studies and the evolution of δ53/52Cr in the Earth's mantle over geologic time / Ackerman, Lukáš, Bullen, T. D., Chakrabarti, R., Chrastný, V., Čadková, E., Farkaš, J., Jacobsen, S. B., Novák, M., Pašava, J. -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 123, 15 December 2013 (2013), s. 74-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chromium isotope variations (?53/52Cr) in mantle-derived sources and their weathering products: Implications for environmental studies and the evolution of ?53/52Cr in the Earth's mantle over geologic time / Ackerman, Lukáš, Bullen, Thomas, Chakrabarti, Ramananda, Chrastný, Vladislav, Čadková, Eva, Farkaš, Juraj, Jacobsen, Stein, Novák, Martin, Pašava, Jan -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta -- ISSN 0016-7037 -- Roč. 123, č. December (2013), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chromium-rich muscovite metaquartzite from Adolfovice, Jeseníky Mts, Bohemian Massif
Chromium-vanadium garnets from graphite deposit Domoradice
Chronological constraints of late- and post-orogenic emplacement of lamprophyre dykes in the southeastern Bohemian Massif, Austria / Dallmeyer, Robert David, 1944-, Fritz, Harald, Neubauer, Franz -- In: Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilungen -- ISSN 0036-7699 -- Vol. 83, no. 3 (2003), p. 317-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla, Wendt, Immo -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 114
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological constraints on the Palaeozoic geodynamic evolution of the Variscan orogenic root system: Moldanubian Zone of the Bohemian Massif / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Wendt, Immo (2003) -- In: Journal of the Geological Society -- ISBN 1210-8197
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
CHRONOLOGICAL CONSTRAINTS ON THE PRE-OROGENIC HISTORY, BURIAL AND EXHUMATION OF DEEP-SEATED ROCKS ALONG THE EASTERN MARGIN OF THE VARISCAN OROGEN, BOHEMIAN MASSIF, CZECH REPUBLIC / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla, Wendt, Immo -- In: American Journal of Science -- ISSN 0002-9599 -- Roč. 305, č. 5 (2005), 42
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chronological constraints on the pre-orogenic history, burial and exhumation of deep-seated rocks along the eastern margin of the Variscan Orogen, Bohemian Massif, Czech Republic / Hegner, Ernst, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958-, Štípská, Pavla, Wendt, Immo -- In: American journal of science -- ISSN 0002-9599 -- Vol. 305, no. 5 (2005), p. 407-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological constraints on the pre-Variscan evolution of the northeastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic / Jaeckel, P., Kröner, Alfred, Schulmann, Karel, Štípská, Pavla -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- Vol. 179 (2000), p. 175-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronological development of Neogene andesite volcanism in Eastern Slovakia in the light of magnetostratigraphic scale
Chronological implications of the paleomagnetic record of the Late Cenozoic volcanic activity along the Moravia-Silesia border (NE Bohemian Massif) / Cajz, Vladimír, Čížková, Krystýna, Pécskay, Zoltán, Schnabl, Petr, Skácelová, Zuzana, Šlechta, Stanislav, Venhodová, Daniela -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 63, č. 5 (2012), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chronological implications of the paleomagnetic record of the Late Cenozoic volcanic activity along the Moravia-Silesia border (NE Bohemian Massif) / Cajz, Vladimír, Čížková, Kristýna, Pécskay, Z., Schnabl, Petr, Skácelová, Z., Šlechta, Stanislav, Venhodová, Daniela -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 63, č. 5 (2012), s. 423-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno? / Kadlec, Jaroslav -- In: 9. KVARTÉR 2003 -- s. 6-7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chronologické paradoxon terasových sedimentů Berounky vysvětleno? / Kadlec, Jaroslav, 1961- -- In: 9. Kvartér 2003, 9. 12. 2003 -- s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronologické záznamy o předorogenní historii, pohřbení a exhumaci spodnokorových hornin na východním okraji Variského orgenu, Český masív, Česká republika.
Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 8 (1992), s. 445-448
Zdroj: ČGS (UNM)