Listování
od 

Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 8 (1992), s. 445-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronologie akutního koronárního syndromu / Groch, L., Hlinomaz, O., Horňáček, I., Kala, P., Novák, M., Rezek, M., Sitar, J., Sitar Jr., J., Střeštík, Jaroslav, Špinar, J., Tejc, M. -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 152-155
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Chronologie akutního koronárního syndromu / Sitar, J., Střeštík, Jaroslav -- In: Kardiologická revue -- Roč. 11, č. 1 (2009), s. 32-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Chronology of Early Carboniferous compressional and extensional events in the Saxothuringian Zone of the Bohemian Massif in the Czech Republic from integraded geochronological and deformational sequence studies / Bowes, D. R., Farrow, C. M., Hopgood, A. M., Jelínek, Emil, 1943-, Košler, Jan, 1965-, Rogers, G. -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 42, no. 2 (1998), p. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronology of movements in Central Europe in neotectonic era / Procházková, Dana, Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 85-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Chronostratigraphy of Upper Pleistocene deposits in Central Europe by luminescence dating / Frechen, M. -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 1 (1994), p. 31
Zdroj: ČGS (UNM)
Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska / Chvojka, Pavel -- In: Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 26, č. prosinec (2008), 29
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Chrustenice - Museum of Iron Ore Mining / Mikuláš, Radek -- In: Excursion Guide Barrandian -- s. 37-38
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chrustenická šachta: 100 let od založení díla, 10. výročí důlního skanzenu / Trafina, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 564-570
Zdroj: ČGS (UNM)
Chrustenické ložisko oolitických železných rud (ordovik, Čechy)
Chrysoberyl-sillimanite association from the Roncadeira pegmatite, Borborema Province, Brazil: implications for gemstone exploration / Beurlen, Hartmut, Da Silva, José Maurício R., Da Silva, Marcelo R. R., Melgarejo, Joan Carles, Rhede, Dieter, Soares, Dwight R., Thomas, Rainer -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 58, no. 2 (2013), p. 79-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Chryzotile azbest from serpentinite bodies near Jasov a Breznička (SE Slovakia)
Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke / Derco, Ján, Richter, Štefan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 6 (1983), s. 517-529
Zdroj: ČGS (UNM)
Chulitnacula, a new paleobiogeographically distinctive gastropod genus from Upper Triassic strata in accreted terranes of southern Alaska / Blodgett, Robert B., Frýda, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 46, no. 3-4 (2001), p. 299-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Chulitnacula, a new paleobiogeographically distinctive gastropod genus from Upper Triassic strata of accreted terranes of southern Alaska / Blodgett, R. B., Frýda, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 46, č. 3-4 (2001), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Chulitnacula, nový, paleobiogeograficky významný gastropodový rod ze svrchnotriasových vrstev srostlých teránů jižní Aljašky
Chulitnacula, nový rod gastropoda
Churín - Síntesis de la geología estructural a hidregeología / Baratoux, Lenka, Pena, Fluquer, Šíma, Jiří -- In: Workshop, Desarollo de las Aguas Termales y Minerales en el Perú -- -, č. 1 (2013)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chvála lidaru / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, - (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ