Listování
od 

Churín - Síntesis de la geología estructural a hidregeología / Baratoux, Lenka, Pena, Fluquer, Šíma, Jiří -- In: Workshop, Desarollo de las Aguas Termales y Minerales en el Perú -- -, č. 1 (2013)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chvála lidaru / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, - (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Chvála stagnace / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 37 (2008), s. 58-58
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Chvalčov beds - the new stratigraphic member of the fore-Magura unit
Chvalčov-Schichten - ein neues Formationsglied der Vor-Magura-Einheit / Hanzlíková, Eva, Pesl, Václav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Jg. 58, Nr. 5 (1983)
Zdroj: ČGS (UNM)
Chvaletice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Chvaleticeite, (Mn, Mg)SO4 . 6 H2O, a new mineral / Breiter, Karel, 1956-, Huka, Miroslav, Korecký, Jiří, Pašava, Jan, 1957- -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 3 (1986), p. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Chyby a nepresnosti vstupných údajov v hydrogeologických výpočtoch a modeloch / Jetel, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 2 (1992), s. 40-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí / Drozd, Karel (2005) -- In: Polní geotechnické metody - 25. mezinárodní seminář -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 4 (2003), s. 190-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cielový projekt základného výskumu 04 Procesy vzniku, ochrana a využiteĺnosť zdrojov pitnej vody / Balco, Mikuláš -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 196-206
Zdroj: ČGS (UNM)
Cihelny a vápenky stávaly na mnoha místech centra. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 162 (1998), s. 10
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cihlářská názvoslovná příručka / Sochor, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 6 (1983), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Cihlářská surovina ze Stvolínek (sev. Čechy) / Kolbabová, Ludmila -- In: Výběr prací 13 -- s. 5-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Cihlářské hlíny a cihelny na Horažďovicku / Hořejší, Jaroslav -- In: Nerostné bohatství Horažďovicka -- ISBN 80-238-5872-6 -- s. 76-87, 4. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)
Cíl revitalizace - stabilní krajina / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě / Martinec, Petr -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 117-123
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cín / Tomíček, Rudolf -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 120-131
Zdroj: ČGS (UNM)