Listování
od 

Co nového v Úhrově? / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 506-508
Zdroj: ČGS (UNM)
Co objevili v Českém ráji vulkanologové? / Rapprich, Vladislav, Řídkošil, Tomáš -- In: Muzejní čtvrtletník -- Č. 2 (2008)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Co odhalila srpnová povodeň 2002 / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 9 (2003), s. 482-482
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co odhalila voda / Tásler, Radko -- In: Krkonoše Jizerské hory -- ISSN 0323-0694 -- Roč. 47, č. 6 (2014), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
The co-operation between the Department of Natural History of the Regional Museum in Olomouc and Natura Opava NGO
Co-porolysis of coal with waste materials / Buchtele, Jaroslav, Burdová, O., Buryan, P., Straka, Pavel -- In: Proceedings ICCS 97 - 9th International Conference on Coal Science -- s. 869-872
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-processing of North Bohemian coals
Co prozrazuje diamantový prach na Tungusce / Bouška, Vladimír, 1933- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 6 (1986), s. 343-344, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Co předcházelo těžbě uranu / Valenta, Vladimír -- In: Podbrdsko -- ISSN 1211-5169 -- Roč. 5 (1998), s. 182-195, 242, 244
Zdroj: ČGS (UNM)
Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky / Suk, Miloš -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 2-3 (1994), p. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Co přinesl projekt IGCP o permu a triasu č. 203 / Siblík, Miloš -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 436-438
Zdroj: ČGS (UNM)
Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden / Adámek, Josef, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice / Adámek, Josef, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 48-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Co-pyrolysis coal/waste tyres / Brožová, Zuzana, Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil -- In: 6th conference on environment and mineral processing. Part l -- s. 313-318
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of Brown Coal with Waste Plastics / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga -- In: 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 1998, 23-28 August 1998, Prague, Czech Republic -- s. P5.80-1-P.5.80-2
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of Brown Coal with Waste Plastics / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga -- In: 13th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 1998, 23-28 August 1998, Prague, Czech Republic -- s. 131
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-Pyrolysis of Coal and Polymeric Materials / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V., Wichterle, K. -- In: Proceedings - The 2nd International Symposium on Feedstock Recycling of Plastics and Other Innovative Plastics Recycling Techniques -- s. A73-1-A73-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of coal with organic solids / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- In: The Second International Conference on Energy and Environment: Transitions in East Europe -- s. 471-475
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-Pyrolysis of Coal with Organic Solids. Abstract / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- In: Book of Abstracts. The Second International Conference on Energy and Environment -- s. 129-135
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of coal with organic wastes / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga, Roubíček, V. -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 8/110/ (1998), s. 29-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH