Listování
od 

Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek? / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 196-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Co se děje s klimatem. Život ve skleníku s ozonovou dírou / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 8, č. 32 (1997), s. 17
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách / Horáková, Milada -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 9 (2009), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Co skrývá úpatí Řípu. Měkkýši objasňují původ podřipských sutí / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 34
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co takhle na Kavkaz? aneb jeskyňaření ve 4000 m n. m / Bruthans, J., Filippi, Michal -- In: Speleo. 31 -- s. 12-15
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co to je říční krajina / Kubíček, František, Měkotová, Jarmila, Štěrba, Otakar -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku / Procházková, Dana -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima / Kuneš, Petr -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů? / Kalenda, Pavel, Pecina, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 7-13, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu? / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 16-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice? / Šrámek, Jan -- In: Praha 87 -- Č. 7 (1987), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Co způsobilo protržení hráze přehrady na Bílé Desné? / Jechumtálová, Zuzana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 9 (2014), s. 492-494
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic / Povondra, Pavel, 1924-, Staněk, Josef, Staňková, Jitřenka -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 3-4 (1992), p. 331-349
Zdroj: ČGS (UNM)
CO2 capture and storage - geological option of emissions reduction
CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic / Fott, Pavel, Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Lojka, Richard, Vácha, Dušan -- In: Slovak Geological Magazine -- ISSN 1335-096X -- Č. únor (2009), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic / Fott, P., Hladík, Vít, 1962-, Kolejka, V., Lojka, Richard, Vácha, D. -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 2008 (2009), p. 29-41
Zdroj: ČGS (UNM)
CO2 fluid inclusions in mantle xenoliths from Lower Silesia (SW Poland): formation conditions and decompression history / Ladenberger, Anna, Lazor, Peter, Michalik, Marek -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 21, no. 4 (2009), p. 751-761
Zdroj: ČGS (UNM)
CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project / Bratteli, Fred, Franců, Eva, Franců, Juraj, Hatzignatiu, Dimitrios, Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír, Lojka, Richard, Riis, Fridjof -- In: Processes and Technologies for a Sustainable Energy, Ischia, June 27-30, 2010 -- ISBN 978-88-88104-11-9 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
CO2 geological storage potential of deep-seated unexploited coal seams in the Upper Silesian Coal Basin