Listování
od 

Co-Pyrolysis of Coal and Polymeric Materials / Buchtele, Jaroslav, Roubíček, V., Wichterle, K. -- In: Proceedings - The 2nd International Symposium on Feedstock Recycling of Plastics and Other Innovative Plastics Recycling Techniques -- s. A73-1-A73-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of coal with organic solids / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- In: The Second International Conference on Energy and Environment: Transitions in East Europe -- s. 471-475
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-Pyrolysis of Coal with Organic Solids. Abstract / Buchtele, Jaroslav, Straka, Pavel -- In: Book of Abstracts. The Second International Conference on Energy and Environment -- s. 129-135
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of coal with organic wastes / Buchtele, Jaroslav, Burdová, Olga, Roubíček, V. -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 8/110/ (1998), s. 29-44
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of coal with waste polymers / Buchtele, Jaroslav, Kovářová, J., Straka, Pavel -- In: Recycling of Polymers -- s. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures / Brožová, Zuzana, Kříž, Vlastimil -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Roč. 4, č. 2 (2007), s. 39-42
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures / Brožová, Zuzana, Kříž, Vlastimil -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 2 (146), p. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Co-pyrolysis of waste polymers with coal / Kovářová, Jana, Straka, Pavel -- In: Macromolecular Symposia -- Roč. 135, č. 135 (1998), s. 19-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of waste PVC with coal / Kovářová, Jana, Straka, Pavel -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 8/110/ (1998), s. 45-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987? / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 334
Zdroj: ČGS (UNM)
Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem / Vokurka, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1989), s. 539
Zdroj: ČGS (UNM)
Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek? / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 196-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Co se děje s klimatem. Život ve skleníku s ozonovou dírou / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 8, č. 32 (1997), s. 17
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách / Horáková, Milada -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 9 (2009), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Co skrývá úpatí Řípu. Měkkýši objasňují původ podřipských sutí / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 34
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co takhle na Kavkaz? aneb jeskyňaření ve 4000 m n. m / Bruthans, J., Filippi, Michal -- In: Speleo. 31 -- s. 12-15
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co to je říční krajina / Kubíček, František, Měkotová, Jarmila, Štěrba, Otakar -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku / Procházková, Dana -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima / Kuneš, Petr -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)