Listování
od 

Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures / Brožová, Zuzana, Kříž, Vlastimil -- In: Acta geodynamica et geomaterialia -- ISSN 1211-1910 -- Vol. 4, no. 2 (146), p. 39-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Co-pyrolysis of waste polymers with coal / Kovářová, Jana, Straka, Pavel -- In: Macromolecular Symposia -- Roč. 135, č. 135 (1998), s. 19-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co-pyrolysis of waste PVC with coal / Kovářová, Jana, Straka, Pavel -- In: Acta Montana - Rada B (Fuel, Carbon, Mineral Processing) -- 8/110/ (1998), s. 45-50
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987? / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 3 (1989), s. 334
Zdroj: ČGS (UNM)
Co říkají isotopy Sr o zemském plášti pod Českým masívem / Vokurka, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 4 (1989), s. 539
Zdroj: ČGS (UNM)
Co se děje na konvergentních okrajích litosférických desek? / Hanuš, Václav, Špičák, Aleš, Vaněk, Jiří -- In: Československý časopis pro fyziku -- ISSN 0009-0700 -- Roč. 54, č. 4 (2004), s. 196-199
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Co se děje s klimatem. Život ve skleníku s ozonovou dírou / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 8, č. 32 (1997), s. 17
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co se nepsalo do závěrečných zpráv, aneb vzpomínka na nález diamantů v Čechách / Horáková, Milada -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 9 (2009), s. 23-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Co skrývá úpatí Řípu? : Měkkýši objasňují původ podřipských sutí / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 34
Zdroj: ČGS (UNM)
Co skrývá úpatí Řípu. Měkkýši objasňují původ podřipských sutí / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 1 (2000), s. 34
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co takhle na Kavkaz? aneb jeskyňaření ve 4000 m n. m / Bruthans, J., Filippi, Michal -- In: Speleo. 31 -- s. 12-15
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Co to je říční krajina / Kubíček, František, Měkotová, Jarmila, Štěrba, Otakar -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Co víme o indukovaných otřesech na Příbramsku / Procházková, Dana -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 6 (1992), s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Co všechno prozradí pyl : pylová zrna pomáhají vědcům studovat pravěkou vegetaci a klima / Kuneš, Petr -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Co vyplývá z matematického modelu vzniku tektitů? / Kalenda, Pavel, Pecina, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 7-13, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Co vypovídají uloženiny sokolovské pánve o proměnách klimatu? / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2008), s. 16-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Co vyprávějí kameny : odkud pocházejí horniny věže Staroměstské radnice? / Šrámek, Jan -- In: Praha 87 -- Č. 7 (1987), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Co způsobilo protržení hráze přehrady na Bílé Desné? / Jechumtálová, Zuzana -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 93, č. 9 (2014), s. 492-494
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
CO2-bearing cordierite of Moldanubian leptynite rocks series from Horní Bory, Czech Republic / Povondra, Pavel, 1924-, Staněk, Josef, Staňková, Jitřenka -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 3-4 (1992), p. 331-349
Zdroj: ČGS (UNM)
CO2 capture and storage - geological option of emissions reduction