Listování
od 

Coenobial acritarchs and other palynomorphs from the Arenig/Llanvirn boundary, Prague basin / Vavrdová, Milada -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 65, no. 4 (1990), s. 237-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Coenocline reconstruction using graph theory and Bayesian probability data generator / Čejchan, Petr -- In: United Kingdom - Visegrad Four Frontiers of Science Symposium -- S. 1-2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Coexistence of garnet and biotite in metapelites of Malé Karpaty Mts.
Coexistence of mafic minerals in durbachites of the Central Bohemian pluton
Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophila) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (lower Turonian, Czech Republic) / Taylor, Paul, Vodrážka, Radek, Zágoršek, Kamil -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 4 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Coexistence of symbiotic hydroids (Protulophilia) on serpulids and bryozoans in a cryptic habitat at Chrtníky (Lower Turonian, Czech Republic / Taylor, Paul D., Vodrážka, Radek, 1981-, Zágoršek, Kamil -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 4 (2009), p. 631-636
Zdroj: ČGS (UNM)
Coexisting amphibole-biotite pairs in durbachitic rocks of the Central Bohemian Pluton / Cimbálníková, Alena, Minařík, Luděk, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 1988, no. 3 (1989), p. 259-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Coexisting biotite and muscovite: an example from a Moinian mica schist at Glenfinnan, Scottish Highlands / Frýda, Jiří, Povondra, Pavel, 1924-, Rieder, Milan -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 53, no. 1-3 (1995), p. 63-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Coexisting biotites and garnets of paragneisses from the Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., west Carpathians) / Hovorka, Dušan, 1933-, Spišiak, Ján, 1953- -- In: Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica -- No. 40 (1985), p. 61-78, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Coexisting Miocene Alkaline Volcanic Series Associated with the Cheb-Domažlice Graben (W Bohemia): Geochemical Characteristics / Balogh, K., Lloyd, F. E., Štěpánková, Jana, Ulrych, Jaromír -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 54, č. 1 (2003), s. 53-64
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Coexisting Miocene alkaline volcanic series associated with the Cheb-Domažlice Graben (W Bohemia): Geochemical characteristics / Balogh, Kadosa, Lloyd, Felicity E., Štěpánková, Jana, Ulrych, Jaromír -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 54, no. 1 (2003), p. 53-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Coffinit známý i neznámý / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 140-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Coffinite known and unknown
Coherence Spectra of Rotational and Translational Components Recorded by the S-5-SR Sensor / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Lednická, Markéta, Lyubushin, A. A. -- In: Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology -- S. 972-975
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cohesive debrites in the Istebna beds (Upper Senonian-Paleocene) of the Silesian series, Outer Flysch Carpathians / Strzeboński, Piotr -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 45 (2006), p. 160-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Cohesive debrites of the Istebna Beds (Upper Senonian-Paleocene) west of the Skawa River
The coiled Devonian crinoid Ammonicrinus - a spined soft-bottom dweller feeding through active ligament pumping / Bohatý, Jan -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 3 (2009), p. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Cold-climate landform patterns in the Sudetes : effects of lithology, relief and glacial history / Migoń, Piotr, Traczyk, Andrzej -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geographica -- ISSN 0300-5402 -- Vol. 35, no. suppl. (2000), p. 185-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Cold period before recent ground surface warming in Western Canada - evidence from temperature logs / Majorowicz, J., Šafanda, Jan -- In: Annales Geophysicae -- Roč. 15, Supplement 2 (1997), s. C502
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Cold period before the recent ground surface warming (GST) in Western Canada - evidence from inversions from temperature logs / Majorowicz, J., Šafanda, Jan -- In: Heat flow and the structure of the lithosphere. Programme, list of participants, abstracts -- s. 69
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ