Listování
od 

Composition and ecology of the "Pseudothurmanniafauna", lower Barremian of the Krížna-nappe in the Strážovské vrchy Mts. / Adamíková, Gabriela, Michalík, Josef, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 34, no. 5 (1983), p. 591-615
Zdroj: ČGS (UNM)
The composition and forms of the deposited particulate matter in Prague
Composition and mode of occurrence of the mineral constituents in brown coal, and their behaviour at fluidized bed combustion / Machovič, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon and mineral processing -- ISSN 1211-1576 -- No. 11 (128), p. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal / Havránek, Vladimír, Kerkkonen, O., Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana -- In: Proceedings of ICCS 97 -- s. 1187-1190
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composition and morphology of fly ash from fluidized bed combustion of brown coal / Havránek, Vladimír, Kerkkonen, O., Kučera, Jan, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: Institute of Rock Structure and Mechanics - Academy of Sciences of the Czech Republic -- s. 207-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and origin of black coating on the walls of dissolution cavities in the Čertovy schody Quarry near Koněprusy, Bohemian Karst
Composition and origin of coalbed gases in the Upper Silesian and Lublin basins, Poland / Kotarba, Maciej -- In: Organic geochemistry -- ISSN 0146-6380 -- Vol. 32, no. 1 (2001), p. 163-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and origin of coffinite from Jáchymov, Czechoslovakia / Janeczek, J. -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 9 (1991), s. 385-395
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and origin of intermediate solid solutions in the system thorite-xenotime-zircon-coffinite / Förster, Hans-Jürgen, 1948- -- In: Lithos -- ISSN 0024-4937 -- Vol. 88, no. 1-4 (2006), p. 35-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and properties of brown coal from the Sokolov Basin. / Brus, Jiří, Čermák, Ivo, Machovič, Vladimír, Rojík, Petr, Sýkorová, Ivana, 1969- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and properties of Czech brown coals / Michna, Ondřej, Sýkorová, Ivana -- In: Zeszyty naukowe Politechniky Slaskiej -- s. 177-186
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composition and Properties of North Bohemian Coals / Černý, Jaroslav, Pavlíková, Helena, Sýkorová, Ivana, Weishauptová, Zuzana -- In: European Coal Conference 95. Coal Prospecting, Exploration, Utilization and Environmental Impacts -- s. 88-89
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composition and properties of North Bohemian coals / Černý, J., Pavlíková, Helena, Sýkorová, Ivana, Weishauptová, Zuzana -- In: European Coal Geology and Technology -- ISBN 1-897799-86-1 -- s. 207-217
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Composition and provenance of Carboniferous sandstones from the Upper Silesia Coal Basin (Poland) / Swierczewska, Anna -- In: Studia geologica polonica -- ISSN 0081-6426 -- Vol. 108 (1995), p. 27-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic) / Bek, Jiří, Dašková, Jiřina, Drábková, J., Libertín, M., Opluštil, S., Pšenička, J., Šimůnek, Z. -- In: Palaios -- ISSN 0883-1351 -- Roč. 24, 11/12 (2009), s. 726-746
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Composition and structure of an in situ Middle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic) / Bek, Jiří, Dašková, Jiřina, Drábková, Jana, Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef, Šimůnek, Zbyněk -- In: Palaios -- ISSN 0883-1351 -- Roč. 24, č. 11 (2009), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM -- UK, PřF
Composition and structure of an in situ Midle Pennsylvanian peat-forming plant assemblage buried in volcanic ash, Radnice Basin (Czech Republic) / Bek, Jiří, Dašková, Jiřina, Drábková, Jana, Libertín, Milan, Opluštil, Stanislav, Pšenička, Josef, Šimůnek, Zbyněk -- In: Palaios -- ISSN 0883-1351 -- Roč. 24, č. 11-12 (2009), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Composition and structure of longitudal tectonic zones in supra-lode hydrothermal uranium deposits in the Erzgebirge area
Composition and structure of solid bitumens from the Příbram hydrothermal deposit / Jehlička, Jan -- In: Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts -- ISBN 90-5410-550-X -- s. 753-756
Zdroj: ČGS (UNM)
Composition changes in silurian shales - conclusion based on calcitic concretions research / Šrámek, Josef -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis -- Vol. 26 (1996), p. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)