Listování
od 

Coprocessing of North Bohemian coals / Černý, Jaroslav, Sýkorová, Ivana, 1969-, Weishauptová, Zuzana -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 2(99) (1996), p. 17-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Coprocessing severočeských uhlí / Černý, Jaroslav, Sýkorová, Ivana, 1969-, Weishauptová, Zuzana -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 2(99) (1996), s. 115-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Coprolith boom
Coquimbit z hořících hald z Kladna / Žáček, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15, č. jaro (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Coquimbite from burning dumps from Kladno
Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin / Eliáš, Mojmír, Eliášová, Helena -- In: Publications du Service Géologique du Luxembourg -- Vol. 29 (1995), p. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Corallinaceae in the Lower Badenian of the Carpathian foredeep
Corallinaceae spodního badenu karpatské předhlubně / Zdražílková, Nela -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 187-197, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Corals from the Bohemian Cretaceous Basin (Scleractinia, Upper Cenomanian - Lower Turonian)
Corals from the Tithonian carbonate complex in the DąbrowaTarnowska-Szczucin area (Polish Carpathian Foreland) / Morycowa, Elżbieta -- In: Annales Societatis geologorum Poloniae -- ISSN 0208-9068 -- Vol. 82, no. 1 (2012), p. 1-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Coraux crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur; Turonien inférieur-Coniacien inférieur), République tcheque / Eliášová, Helena -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- An. 72, no. 3 (1997), p. 245-266
Zdroj: ČGS (UNM)
Coraux des calcaires d'Ernstbrunn (Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur dans les Carpates Externes, zone de Waschberg, Tchécoslovaquie) / Eliášová, Helena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 113-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Coraux pas encore décrits ou redécrits du Crétacé supérieur de Boheme / Eliášová, Helena -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- An. 72, no. 1 (1997), p. 61-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Coraux solitaires (Zoantharia, Microsolenina) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur, République tcheque) / Eliášová, Helena, 1930- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- An. 79, no. 3 (2004), p. 157-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic) / Drábková, Jana, Opluštil, Stanislav, Šimůnek, Zbyněk -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), 37
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales)z radnické pánve (bolsov, Česká republika)
Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordiatales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic) / Drábková, Jana, Opluštil, Stanislav, Šimůnek, Zbyněk -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Cordaites schatzlarensis sp. nov. a Samaropsis newberryi (Andrews) Seward z westphalu (karbon) Žacléřské oblasti (Česká republika).
Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic) / Libertín, Milan, Šimůnek, Zbyněk -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 138, č. 1 (2006), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu / Žáček, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 89, č. 1 (2004), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)