Listování
od 

Coraux pas encore décrits ou redécrits du Crétacé supérieur de Boheme / Eliášová, Helena -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- An. 72, no. 1 (1997), p. 61-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Coraux solitaires (Zoantharia, Microsolenina) du Crétacé de Boheme (Cénomanien supérieur, République tcheque) / Eliášová, Helena, 1930- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- An. 79, no. 3 (2004), p. 157-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic) / Drábková, Jana, Opluštil, Stanislav, Šimůnek, Zbyněk -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), 37
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordaitales)z radnické pánve (bolsov, Česká republika)
Cordaites borassifolius (Sternberg) Unger (Cordiatales) from the Radnice Basin (Bolsovian, Czech Republic) / Drábková, Jana, Opluštil, Stanislav, Šimůnek, Zbyněk -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), 36
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Cordaites schatzlarensis sp. nov. a Samaropsis newberryi (Andrews) Seward z westphalu (karbon) Žacléřské oblasti (Česká republika).
Cordaites schatzlarensis sp. nov. and Samaropsis newberryi (Andrews) Seward from the Westphalian (Carboniferous) of the Žacléř area (Czech Republic) / Libertín, Milan, Šimůnek, Zbyněk -- In: Review of Palaeobotany and Palynology -- ISSN 0034-6667 -- Roč. 138, č. 1 (2006), 20
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cordierit - sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu / Žáček, Vladimír -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 89, č. 1 (2004), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cordierit: Chemické složení a fyzikální vlastnosti kanálových dutin / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 3 (1992), s. 233-239
Zdroj: ČGS (UNM)
Cordierit-sekaninait z kontaktní aureoly žulovského plutonu / Žáček, Vladimír, 1962- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 89 (2004), s. 67-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Cordierit také projevem pozdně impaktní hydrotermální fáze? / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 64
Zdroj: ČGS (UNM)
Cordierite ? sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic
Cordierite-Bearing Rocks and their Relation on the PT Evolution of Rocks in the N Part of the Zábřeh and Polička Crystalline Complexes / Buriánek, David, Němečková, Monika, Novák, Milan, 1952- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 13 (2001), p. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Cordierite-bearing rocks and their relation to the PT evolution of rocks in the N parts of the Zábřeh and Polička crystaline complexes / Buriánek, D., Němečková, Monika, Novák, M. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 13, - (2001), s. 95
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cordierite gneiss very rich in titano-hematite from Orlík near Humpolec
Cordierite-sekaninaite from the contact aureole of the Žulová granite pluton, eastern Variscan front, Czech Republic
Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce : 23-21 Havlíčkův Brod / Procházka, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 133-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Corelation of strata of main coal seam between the opencast mines Bílina, Kopisty and VČSA
Coriolis´ force in the Earth´s solid tidal dynamics / Burša, Milan, 1929-, Groten, Erwin, Šíma, Zdislav, 1947- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 50, no. 2 (2006), p. 181-188
Zdroj: ČGS (UNM)
Corkit z Nové Vsi u Rýmařova (Česká republika). / Hak, J., Pauliš, Petr, Toegel, V., Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)