Listování
od 

Covellin z Harrachova (Krkonoše) / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956-, Smutný, Zbyšek -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Covered catchement experiment at Gardsjön: changes in runoff chemistry after four years of experimentally reduced acid deposition / Andersson, Ingvar, Hultberg, Hans, Moldan, Filip, 1964- -- In: Acid Reign ' 95? : proceedings from the 5th International Conference on Acidic Deposition: Science & Policy, Göteborg, Sweden, 26-30 June 1995. Volume 3, Soil acidification, Forest damages, Direct effects on vegetation, Acidification and climate change, Effect to natural ecosystems, Ecosystem experiments, Recovery from acidification, Groundwater acidification -- ISBN 0-7923-3969-X -- s. 1599-1604
Zdroj: ČGS (UNM)
Covered catchment experiment at Gardsjön: Changes in runoff chemistry after 4 years of experimentally reduced acid deposition / Andersson, I., Hultberg, H., Moldan, Filip -- In: Acid Reign '95 - Abstract Book -- s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
The Covered Catchment Site : A Description of the Physiography, Climate and Vegetation of Three Small Coniferous Forest Catchments at Gardsjön, South-west Sweden / Andersson, B. Ingvar, Bishop, Kevin H., Borg, Gunnar Ch., Giesler, Reiner, Hultberg, Hans, Huse, Magne, Moldan, Filip, Nyberg, Lars, Nygaard, Per Holm, Nyström, Ulf -- In: Experimental reversal of Acid Rain Effects: The Gardsjön Roof Project -- ISBN 0-471-96151-5 -- s. 25-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Cowlesit, faujasit, gobbinsit - nové zeolity pro ČR / Rychlý, Rudolf, Tschernich, Rudy W. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Coxiconchia Babin, 1966 from the Llanvirn of the Prague Basin (Bivalvia, Ordovician, Bohemia) and the function of some "accessoric" muscles in Recent and fossil Bivalvia / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 70, no. 2 (1995), p. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika / Čopjaková, Renata, Pertoldová, Jaroslava, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 90, č. podzim (2005), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika / Čopjaková, Renata, Pertoldová, Jaroslava, 1956-, Škoda, Radek -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 90 (2005), s. 89-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Cr-rich spinels from Moldanubian ultramafic rocks
Cr-spinel in peridotites near Drahonín and Hrubšice
Cr-spinel z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu / Kopecký, Stanislav, 1956-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 2 (2006), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin / Čopjaková, Renata, Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 354-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Crack creation kinetics characterization by electro-magnetic and acoustic emission / Koktavý, P., Lokajíček, Tomáš, Majzner, J., Mori, Y., Sedlák, P., Šikula, J. -- In: EWGAE - Kraków 2008 : proceedings of the 28-th European Conference on Acoustic Emission Testing -- S. 118-123
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cracking and sliding of zoned dams / Doležalová, Marta -- In: Modern Developments in Geomechanics -- s. 64-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Cracking, piping and remedial measures / Doležalová, Marta -- In: Proceedings of 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.5 -- s. 123-124
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Cracks and quality testing by acoustic and electromagnetic emission / Koktavý, B., Lokajíček, Tomáš, Šikula, J., Vašina, P. -- In: Acoustic emission testing. Proceedings -- s. 130-133
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts. / Jansa, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 107-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic) / Kundrát, Marek, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 79-85
Zdroj: ČGS (UNM)