Listování
od 

Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 40-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Cr-spinely v peridotitech od Drahonína a Hrubšic / Čopjaková, Renata, Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Crack creation kinetics characterization by electro-magnetic and acoustic emission / Koktavý, P., Lokajíček, Tomáš, Majzner, J., Mori, Y., Sedlák, P., Šikula, J. -- In: EWGAE - Kraków 2008 : proceedings of the 28-th European Conference on Acoustic Emission Testing -- S. 118-123
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cracking and sliding of zoned dams / Doležalová, Marta -- In: Modern Developments in Geomechanics -- s. 64-84
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Cracking, piping and remedial measures / Doležalová, Marta -- In: Proceedings of 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol.5 -- s. 123-124
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Cracks and quality testing by acoustic and electromagnetic emission / Koktavý, B., Lokajíček, Tomáš, Šikula, J., Vašina, P. -- In: Acoustic emission testing. Proceedings -- s. 130-133
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Crandallite, gorceixite, goyazite and kemmlitzite from pyrope-gravels of the České středohoří Mts. / Jansa, Jiří, Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 107-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic) / Kundrát, Marek, Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 69, no. 1 (1994), p. 79-85
Zdroj: ČGS (UNM)
The crandallite group phosphates and arsenates in the Cretaceous of Northern Bohemia
Craniopsidae (Inartuculata, Brachiopoda) in the Ordovician-Silurian sequence of the Prague basin (Bohemia) / Mergl, Michal, 1959- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 61, no. 3 (1986), p. 183-186, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Creating of 3D map of temperature fields OKR at depths of around 1000 m / Kajzar, Vlastimil, Pavelek, Z. -- In: 5th International Colloquium on Geomechanics and Geophysics. GECO 2014. 5 -- S. 91-92
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Creating of observation station for monitoring surface influences of underground mining under nontrivial geo-mechanical conditions / Doležalová, Hana, Kajzar, Vlastimil, Souček, Kamil, Staš, Lubomír, Šimkovičová, Jarmila -- In: International Society for Mine Surveying. 13. International Congress -- 046-046
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
The creation of an asymmetric hydraulic fracture as a result of driving stress gradients / Dahm, T., Fischer, Tomáš, Hainzl, S. -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 179, č. 1 (2009), s. 634-639
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
The creation of an asymmetric hydraulic fracture as a result of driving stress gradients. / Dahm, Torsten, Fischer, Tomáš, Hainzl, Sebastian -- In: Geophysical Journal International -- ISSN 0956-540X -- Roč. 179, č. 1 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Creation of DEM by kriging method and evaluation of the results / Svobodová, Jana, Tuček, Pavel -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 55
Zdroj: ČGS (UNM)
Creation of metallogenetic activity model of Bohemian Massif
Creatures from black lagoon
"Credneria" bohemica VELENOVSKÝ - an ancient plane tree
Credneria bohemica VELENOVSKÝ - eine altertümliche Platane / Knobloch, Ervín, 1934- -- In: Palaeontographica. Abteilung B, Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Jg. 242, Nr. 4-6 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Crenulation cleavage in the structural borehole Suchá Rudná, northern Moravia