Listování
od 

Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre : evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation / Bandel, Klaus, Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 4 (2009), p. 745-754
Zdroj: ČGS (UNM)
Crystallographic texture of Late Triassic gastropod nacre: evidence of long-term stability of the mechanism controlling its formation / Bandel, K., Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 4 (2009), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Crystallographic textures in nacre of some recent and fossil molluscs / Frýda, Jiří -- In: EPDIC, Materials Structure -- ISBN 1211-5894 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Crystallographic textures of molluscan shells: a new tool unravelling their phylogeny / Berkyová, Stanislava, Ferrová, Lenka, Frýda, Jiří, Frýdová, Barbora, Haloda, Jakub, Manda, Štěpán, Rieder, Milan, 1940-, Týcová, Patricie -- In: Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. ( 9.4.1940-10.1.2007) : Plzeň, 17th and 18th October 2008 -- ISBN 978-80-904208-1-6 -- s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Crystallographic textures of molluscan shells as phylogenetic indicators: Discovery of macroevolutionary trend in texture of nacre in fossil cephalopods / Frýda, Jiří, Haloda, Jakub, Rieder, M., Týcová, Patricie -- In: Sborník příspěvků, 6. paleontologický seminář, Tomáš Lehotský (ed), Olomouc -- ISBN 80-244-1111-3 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Crystallography of the Sb-Te-Ni system / Císařová, Ivana, Drábek, Milan, Laufek, František, Skála, Roman -- In: Materials structure in chemistry, biology, physics and technology -- ISBN 1211 5894 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Crystallography of the Sb-Te-Ni system / Císařová, I., Drábek, M., Laufek, F., Skála, Roman -- In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology -- ISSN 1211-5894 -- Roč. 12, č. 2 (2005), s. 153-154
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Crystalochemistry of analcime / Pechar, František -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 4 (1989), s. 469-487
Zdroj: ČGS (UNM)
Crystalová struktura owyheeitu Ag1.5Pb4.43Sb6.07S14: zpřesnění z synchrotronových práškových dat
Cs-ferriannite as a possible host for waste cesium: crystal structure and synthesis / Drábek, Milan, Mellini, Marcello, Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: European journal of mineralogy -- ISSN 0935-0221 -- Vol. 8, no. 6 (1996), p. 1265-1271
Zdroj: ČGS (UNM)
Cs-tetra-ferri-annite: High-pressure and high-temperature behaviour of a potential nuclear waste disposal phase / Comodi, Paola, Drábek, Milan, Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk, Zanazzi, Pier Francesco -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 84, no. 3 (1999), p. 325-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Cs-tetra-ferri-annite:High pressure and high-temperature behavior of a potentional nuclear waste disposal phase / Comodi, P., Drábek, Milan, Rieder, M., Weiss, Z., Zanazzi, P. -- In: The American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 84 (1999), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ctibor Votrubec died
Ctibor Votrubec už není mezi námi / Střída, Miroslav -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 102, č. 2 (1997), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny / Fottová, Daniela, Hruška, Jakub, Krám, Pavel, Skořepa, Jaroslav -- In: Ovzduší 2009 -- ISBN 978-80-210-4829-4 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Cu-Ag-V mineralization in melaphyre from Studenec near Jilemnice (foothills of the Giant Mts., Czech Republic)
Cu-Mo-ložisko Vidly, Hrubý Jeseník / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Chlupáčová, Marta, Dohnal, Jiří, Fišera, Milan, 1937-, Jedlička, Jaromír, Křesina, Lukáš, Kvaček, Milan, 1930-1993, Patočka, František -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie, mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- Roč. 29 (1990), s. 109-140
Zdroj: ČGS (UNM)
The Cu-Mo ore deposit Vidly, the Hrubý Jeseník Mts. Czechoslovakia
Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum) / Dolníček, Zdeněk, Fojt, Bohuslav, 1929-, Nepejchal, Miroslav, 1948-, Škoda, Radek -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 2 (2006), s. 105-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Cu-rich members of the beudantite-segnitite series from the Krupka ore district, the Krušné hory Mountains, Czech Republic / Čejka, Jiří, 1929-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968-, Škovíra, Jiří -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 54, no. 4 (2009), p. 355-371
Zdroj: ČGS (UNM)