Listování
od 

Cyclic structure and facial changes of sediments of the Mšeno basin according to geophysical well-logging / Bulínová, Magdaléna, Mareš, Stanislav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- No. 1 (1988), s. 143-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barandian area, Czech Republic. / Chlupáč, Ivo -- In: Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie, Abhandlungen. -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 215, č. 1 (2000), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Cyclicity and duration of Lower Devonian stages: Observations from the Barrandian area, Czech Republic / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Vol. 215, no. 1 (2000), p. 97-124
Zdroj: ČGS (UNM)
The cyclicity of the Lower Miocene deposits of the SW part of the Carpathian Foredeep as the depositional response to sediment supply and sea-level changes / Nehyba, Slavomír -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 51, no. 1 (2000), s. 7-17
Zdroj: ČGS (UNM)
The cyclicity of the Namurian coal-bearing strata in Upper Silesia / Havlena, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 33, no. 4 (1988), p. 357-369
Zdroj: ČGS (UNM)
The cyclicity of the sediments of the Ostrava-Karviná coalfield / Havlena, Václav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 31, no. 4 (1986), p. 337-348
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyclicity of the subduction process / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: Global Tectonics and Metallogeny -- ISSN 0163-3171 -- Roč. 6, č. 1 (1996), s. 60-61
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Cycling of beryllium in the environment under anthropogenic impact / Burian, Miloš, Minařík, Luděk, Skřivan, Petr, Vach, M. -- In: Scientia Agriculturae Bohemica -- Roč. 25, č. 1 (1994), s. 69-79
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Cyclocaudiculus edwardi sp.n., (Crinoidea, col.) in the Lower Carboniferous of Moravia (Czech Republic) / Pek, Ilja, Prokop, Rudolf J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyclonic brine-flow pattern recorded by oriented gypsum crystals in the Badenian evaporite basin of the northern Carpathian Foredeep / Bąbel, Maciej, Becker, Anna -- In: Journal of sedimentary research -- ISSN 1527-1404 -- Vol. 76, no. 7-8 (2006), p. 996-1011
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyclostome bryozoans from the late Triassic (Rhaetian) of the West Carpathians, Czechoslovakia / Michalík, Jozef, Taylor, Paul D. -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 182, č. 3 (1991), s. 285-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyklicita namurských uhlonosných sedimentů hornoslezské pánve
Cyklická stavba a faciální změny sedimentů mšenské pánve podle karotáže
Cyklická stavba sedimentů ostravsko-karvinského revíru
Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu? / Holcová, Katarína -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 61 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cyklus přednášek pořádaných Moravským zemským muzeem (Variant.)
Cyklus síry v severních rašeliništích: od kyselého deště ke globální změně klimatu
Cylindrical layer of the increased geostrophic shear in Alpha Omega dynamos / Cupal, Ivan, Hejda, Pavel -- In: IUGG 21st General Assembly. Abstracts -- s. A70
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Cymrit z ložiska Horní Benešov / Králík, Jiří, 1933-1986, Staňková, Jitřenka, Tomšík, Jan -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 57
Zdroj: ČGS (UNM)