Listování
od 

Cyclostome bryozoans from the late Triassic (Rhaetian) of the West Carpathians, Czechoslovakia / Michalík, Jozef, Taylor, Paul D. -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Abhandlungen -- ISSN 0077-7740 -- Roč. 182, č. 3 (1991), s. 285-302
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyklicita namurských uhlonosných sedimentů hornoslezské pánve
Cyklická stavba a faciální změny sedimentů mšenské pánve podle karotáže
Cyklická stavba sedimentů ostravsko-karvinského revíru
Cyklické změny foraminiferových společenstiev: nové údaje pre sekvenčnú stratigrafiu? / Holcová, Katarína -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyklotrasy umožní turistiku až do podzimních dnů / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 61 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Cyklus přednášek pořádaných Moravským zemským muzeem (Variant.)
Cyklus síry v severních rašeliništích: od kyselého deště ke globální změně klimatu
Cylindrical layer of the increased geostrophic shear in Alpha Omega dynamos / Cupal, Ivan, Hejda, Pavel -- In: IUGG 21st General Assembly. Abstracts -- s. A70
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Cymrit z ložiska Horní Benešov / Králík, Jiří, 1933-1986, Staňková, Jitřenka, Tomšík, Jan -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Cymrit z ložiska Pb-Zn-rud u Horního Benešova / Králík, Jiří, Scharm, Bohdan, 1937-, Staňková, Jitřenka, Tomšík, Jan, Urbánek, Jan -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 137-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Cymrite from the Pb-Zn ore deposit at Horní Benešov, northern Moravia, Czechoslovakia
Cypris bearing claystones in the Sokolov basin - a raw material with low content of analcime
Cypris claystones in Sokolov basin - analcite-bearing raw material. Zeolites - ecological raw material. Proceedings
Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu / Holý, Martin, 1959- -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 35
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyprisové jílovce sokolovské pánve - surovina s nízkým obsahem analcimu / Holý, Martin, 1959- -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyrilovit z Cyrilova, západní Morava; nová data z typového materiálu
Cyrilovite from Cyrilov, western Moravia, Czech Republic; new data on the type material / Cooper, Mark A., Novák, Milan, 1952-, Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 45, č. 1-2 (2000), s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyrkon jako wskaznik genezy lupków z Czarnowa we wschodniej okrywie granitu Karkonoszy / Kryza, Ryszard, Murtezi, Mentor -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 49, č. 9 (2001), s. 815-819
Zdroj: ČGS (UNM)
Cyrtograptus lundgreni Biozone in the southwestern part of the Svatý Jan Volcanic Centre (Wenlock, Prague Basin, Bohemia) / Manda, Štěpán -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 4 (1996), p. 369-374
Zdroj: ČGS (UNM)